U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Parys heeft het woord.

Coronalert is de applicatie van de overheid waarmee digitaal aan contactopsporing kan worden gedaan. De app werkt via bluetooth en wisselt codes uit met andere gebruikers. Het meet hoe lang en op welke afstand er contact was met anderen. Indien een van de andere gebruikers covid-positief blijkt te zijn, kan die dit kenbaar maken via de app, die dan een waarschuwing uitstuurt naar de gebruikers waarmee eerder een code uitgewisseld is.

De applicatie werd eerst wettelijk onderbouwd door het koninklijk besluit nr. 44. Dit werd eind september vervangen door het samenwerkingsakkoord tussen het federale niveau en de regio’s. Het KB nr. 44 heeft sindsdien dan ook geen uitwerking meer, zoals beschreven in artikel 17 van het betreffende besluit.

Minister, de privacyverklaring van de app verwijst echter nog steeds naar KB nr. 44 als wettelijke basis en niet naar het samenwerkingsakkoord. Waarom werd de wettelijke basis van Coronalert niet aangepast in de privacyverklaring van de applicatie? Sinds de lancering is de app al een aantal keer aangepast. Werd de privacyverklaring zelf ook aangepast? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe zult u zich ervan vergewissen dat mensen de correcte informatie hebben wanneer hun wordt gevraagd die app te downloaden? Daarbij zijn ook privacygevoelige hoofdstukken belangrijk en dan is het correct dat de mensen de exacte juridische onderbouw hebben wanneer ze drukken op ‘ik ga akkoord’. Dan is het jammer als daar fouten in staan. Kunnen we dat in de toekomst vermijden en hoe zal dat gebeuren?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Privacy is cruciaal om het vertrouwen van de bevolking in de applicatie Coronalert te behouden. Daarom staat privacy al van bij de start van de ontwikkeling van de applicatie centraal. De update van de privacyverklaring werd voorbereid, maar is inderdaad nog niet gepubliceerd.

Het wijzigen van de privacyverklaring binnen de app vereist een update van de app. Dergelijke updates in productie dienen zorgvuldig gepland en voorbereid te worden. Daarom kunnen ze niet altijd direct worden uitgevoerd.

Er werd gekozen om voor de updates van de privacyverklaring een aantal nieuwe zaken te bundelen in plaats van voor elke verandering een afzonderlijke update door te voeren. Zo zal bij de volgende update van de privacyverklaring niet alleen het vernieuwde wettelijke kader worden vermeld, maar ook meer informatie over de EU Gateway conform de afspraken met de Europese partners, worden toegevoegd. Hierover vond er de aflopen weken afstemming plaats met andere lidstaten die betrokken zijn bij de EU Gateway.

Het is wel mogelijk om de privacyverklaring reeds te updaten op de website www.coronalert.be en te wachten met de update in de app zelf. Deze optie heeft echter als nadeel dat het verschil tussen de website en de app tot verwarring kan leiden. In overleg met de ontwikkelaars en Sciensano werd toch beslist om de aangepaste privacyverklaring alvast te publiceren op de website.

De ontwikkeling, de aanpassing en de opvolging van de app gebeuren binnen het Interfederaal Comité Testing & Tracing. Als bepaalde wijzigingen in de app een aanpassing vragen van de privacyverklaring, dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden en worden de nodige aanpassingen gedaan. Volgens het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 treedt Sciensano op als de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Dat gebeurt in nauw overleg met de betrokken professoren die de technische ontwikkeling van de app opvolgen.

Binnen het Interfederaal Comité Testing & Tracing worden de aanpassingen van de app en de bijhorende documenten - zoals de privacyverklaring - nauw opgevolgd. Maar zoals ik al aangaf, kunnen de updates aan de app niet altijd onmiddellijk worden uitgevoerd.

De heer Parys heeft het woord.

Dank u wel, minister. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat de mensen de correcte juridische onderbouw hebben wanneer het over zoiets belangrijk als de privacy en de volksgezondheid gaat. Het is dus goed dat die binnenkort wordt geüpdatet. U gaf al aan op een antwoord in december van vorig jaar dat er op dat moment meer dan twee miljoen downloads van de app waren. Mijn vraag was of daar ondertussen meer recente cijfers over bekend zijn. U gaf toen ook aan dat Vlaanderen het wat beter deed dan de andere regio’s in het land. Ik vraag me af of u daar nog steeds dezelfde evolutie ziet.

We hebben ook gezien dat de app een beroep doet op de burgerzin van de gebruikers omdat de code van de test moet worden doorgegeven. Ook als de gebruiker een positief resultaat heeft, krijgt die een melding en kan hij via de app al zijn contacten verwittigen. Dat gaf enkele weken geleden nog wat problemen waardoor de werking van de app wat ondermijnd werd. De vraag is of dat intussen gefikst is. Heeft het bijhorend sms’je met uitleg van de positief geteste persoon het gebruik van de app ook verbeterd in de cijfers?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik heb geen heel recente cijfers, collega. De laatste cijfers die ik had – maar ik moet uit mijn hoofd spreken – zaten rond de 66 procent Nederlandstalige downloads. We kunnen alleen de downloads bekijken, niet op basis van de regio, gezien de gegevensbescherming, maar wel op basis van de taal waarin die gebeuren. Ik geloof dat we toen aan een 23 procent Franstalige downloads zaten, 7 procent Engelstalige downloads en de rest waren vooral Duitstalige downloads.

De heer Parys heeft het woord.

Ik heb geen verdere vragen meer.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.