U bent hier

Vergadering

dinsdag 15 december 2020, 12.30u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien), Tine Suykerbuyk (ondervoorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, jeugd- en familierechter Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, voorzitter van de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten), Joke Vanroy (teambegeleider Crisispunt Limburg -18, CAW Limburg), Mieke Segers (sectorcoördinator kinderopvang en jeugdhulp & gezinsondersteuning, Vlaams Welzijnsverbond), Patrick Vander Weyden (algemeen directeur SOM (federatie van sociale ondernemingen)), Miet Neyens (stafmedewerker jeugdhulp SOM (federatie van sociale ondernemingen)) en Ingrid Crabbe (beleidsmedewerker vzw Ouderspunt)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.