U bent hier

In de kijker

Evaluatie decreet integrale jeugdhulp: hoorzitting

Het decreet Integrale Jeugdhulp trad op 1 maart 2014 in werking. Het wil hulp op maat organiseren voor minderjarigen en de mensen rondom hen op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken sectoren. De Vlaamse Regering kreeg in dit decreet de opdracht om vijfjaarlijks een evaluatierapport op te stellen over de uitvoering ervan. De leden van de commissie hielden over dit rapport een tweede hoorzitting met experts uit de sector.

 

Video

Verslag

39 (2020-2021)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien), Tine Suykerbuyk (ondervoorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, jeugd- en familierechter Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, voorzitter van de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten), Joke Vanroy (teambegeleider Crisispunt Limburg -18, CAW Limburg), Mieke Segers (sectorcoördinator kinderopvang en jeugdhulp & gezinsondersteuning, Vlaams Welzijnsverbond), Patrick Vander Weyden (algemeen directeur SOM (federatie van sociale ondernemingen)), Miet Neyens (stafmedewerker jeugdhulp SOM (federatie van sociale ondernemingen)) en Ingrid Crabbe (beleidsmedewerker vzw Ouderspunt)
381 (2019-2020) nr. 3

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien), Tine Suykerbuyk (ondervoorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, jeugd- en familierechter Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, voorzitter van de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten), Joke Vanroy (teambegeleider Crisispunt Limburg -18, CAW Limburg), Mieke Segers (sectorcoördinator kinderopvang en jeugdhulp & gezinsondersteuning, Vlaams Welzijnsverbond), Patrick Vander Weyden (algemeen directeur SOM (federatie van sociale ondernemingen)), Miet Neyens (stafmedewerker jeugdhulp SOM (federatie van sociale ondernemingen)) en Ingrid Crabbe (beleidsmedewerker vzw Ouderspunt)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.