U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, er is alvast één diersoort die het in onze natuur goed doet: het everzwijn. Maar ik maak mij er wel wat zorgen over.

Minister, normaal waren er rond deze tijd drukjachten. Verleden jaar zijn die hier, in mijn omgeving, waar heel wat everzwijnen aanwezig zijn, op een goede manier georganiseerd, in samenspraak met de verschillende actoren en met de nodige aandacht voor veiligheid, dierenwelzijn en dergelijke meer.

In 2019 was er een afschotcijfer van tweeduizend everzwijnen. Ten opzichte van 2018 is dat een stijging van 24 procent. Ongeveer 40 procent, zo’n achthonderd, zijn afgeschoten in de drukjachten. Die drukjachten kunnen door de coronacrisis niet plaatsvinden. Pas ten vroegste eind december of begin januari zullen de drukjachten opnieuw kunnen. Ik heb dit in een heel optimistische bui geschreven en de vraag is al van enkele weken geleden. Als we de cijfers vandaag zien, denk ik dat het seizoen van de drukjachten voorbij zal zijn vooraleer er aanpassingen zullen zijn.

Ik maak me ook zorgen dat de everzwijnenpopulatie in Limburg en de Antwerpse Kempen, als ze niet wordt bestreden, nog feller zal groeien. Het is belangrijk om te anticiperen.

Minister, hoe zult u anticiperen op het feit dat er nauwelijks drukjachten konden plaatsvinden om de groeiende everzwijnenpopulatie in te perken?

Welke alternatieve jachtvormen worden er momenteel bekeken? Wat mogen we daarover verwachten? Vindt er overleg plaats met de jachtsector om de toekomstige situatie te bespreken en te evalueren?

Zijn er nog andere maatregelen die u kunt nemen? Indien ja, welke?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, omdat de coronamaatregelen enkel een samenscholingsverbod betreffen en geen jachtverbod, is aanzit- of bersjacht zonder meer mogelijk. Waar mogelijk, moet momenteel dan ook maximaal ingezet worden op aanzit- of drukjacht.

We hebben met het Nationaal Crisiscentrum en de federale collega's vaak overleg, omdat we de problematiek van de populatiecontrole kennen. Het Nationaal Crisiscentrum heeft aangegeven dat nachtelijke aanzitjacht op everzwijnen een geldige reden is als uitzondering op de avondklok. Het Nationaal Crisiscentrum heeft ook bevestigd dat jachtactiviteiten, georganiseerd in strikt afzonderlijke groepen van vier personen, toegelaten zijn.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de geannuleerde drukjachten zo maximaal mogelijk door te schuiven naar januari en februari 2021. Wij hopen dat op dat moment de organisatie van een efficiënte drukjacht opnieuw mogelijk wordt.

In Vlaanderen zijn aanzitjacht, bersjacht, drukjacht, drijfjacht en vangst met kooien toegelaten. Bovendien kunnen everzwijnen in Vlaanderen jaarrond en zowel gedurende de dag als de nacht worden bejaagd. Omdat de belangrijkste jachtvormen voor het beheer van everzwijnen in Vlaanderen nu nog zijn toegelaten, bekijken wij momenteel geen alternatieve jachtvormen.

Aangezien er in Vlaanderen nog tot begin maart onder veilige omstandigheden drukjachten georganiseerd kunnen worden, wordt verwacht dat mits een extra inspanning van de jachtsector en van het ANB om in de maanden januari en februari drukjachten te organiseren, gekoppeld aan de shift naar aanzit-en bersjacht nu en in komende periode, de populatie in toom zal kunnen worden gehouden.

Mijn administratie pleegt regelmatig overleg met de jachtsector om de actuele toestand en de mogelijkheden te bespreken. Tegelijkertijd leg ik ook systematisch de noden voor aan het nationale niveau, zodat we steeds het beste evenwicht kunnen vinden tussen de noden voor deze gezondheidscrisis en de noden voor goed wildbeheer.

We hebben dat de laatste maanden in alle talen en in geuren en kleuren uitgelegd. We hopen in januari en februari een inhaalbeweging van de geannuleerde drukjachten te maken.

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, in mijn poging om beknopt te zijn, ben ik onvolledig geweest en heb ik inderdaad niet vermeld dat alle andere jachttechnieken nog zijn toegestaan. De drukjachten vormen natuurlijk een belangrijk deel van het afschotcijfer.

Ik heb nog een bijkomende vraag. Normaal gezien kunnen tot begin maart drukjachten worden georganiseerd, een beetje afhankelijk van de coronacijfers – laat ons hopen dat ze snel de goede richting uitgaan. Zou het eventueel een mogelijkheid zijn om het tijdstip van begin maart desnoods te verplaatsen?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Ceyssens, ik ga dat bekijken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.