U bent hier

Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Met deze vraag wil ik mijn zorg uitdrukken en vragen wat Vlaanderen kan doen. Minister, de vraag werd al op 18 november ingediend. Op dat moment ging er een schok door onze gemeente Aalter door de aankondiging van Friesland Campina dat het duizend jobs zou schrappen. Campina heeft in België vestigingen in Aalter, Destelbergen, Bornem, Lummen en Genk. Dit bericht kwam er ook via de pers. Niemand was hiervan op de hoogte. U begrijpt dat, als die jobs daadwerkelijk zullen worden geschrapt, dat voor al die afdelingen een zware domper zal zijn.

Minister, was u op de hoogte van die op til zijnde ontslagen in een belangrijk bedrijf in de voedingssector in Vlaanderen? Is er al meer duidelijkheid over waar die ontslagen zullen vallen en welke sociale begeleidende maatregelen er zullen worden genomen? Werd u hierover gecontacteerd?

Wat zijn de mogelijkheden om die ontslagen mensen te begeleiden naar een nieuw werktraject? Wat zal het bedrijf doen, en wat zullen onze Vlaamse instanties doen? Op welke extra opleidingen en ondersteuningen kunnen die ontslagen mensen een beroep doen, zeker gezien de moeilijkheden op de arbeidsmarkt door de coronacrisis?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Schauvliege, dank u wel voor de vraag. Simpelweg, ik was niet op de hoogte voor het persbericht. De eerste stap bij een collectief ontslag is het officieel bekendmaken van de intentie om dat te doen via een intentieverklaring collectief ontslag, maar tot op vandaag hebben mijn diensten nog altijd geen intentieverklaring collectief ontslag ontvangen. Er is ook geen duidelijkheid over het aantal geplande ontslagen. Aangezien het over een internationale herstructurering gaat, weten we ook niet hoeveel ontslagen er in ons land zullen vallen en hoe die over de diverse vestigingen zullen worden verdeeld. Het aantal ontslagen staat dus niet vast. De hele procedure van sociaal overleg moet nog kunnen worden opgestart, dus behalve een aankondiging weten we eigenlijk nog niets.

Na de eerste fase zal Friesland Campina voor de getroffen werknemers in Vlaanderen een tewerkstellingscel moeten oprichten. Die wordt voorgezeten door VDAB. De werknemers moeten zich daar dan inschrijven, en dan krijgen ze een outplacementtraject aangeboden. Dat traject moet worden betaald door Friesland Campina. Dat is de gewone procedure, maar die moet eerst wel zijn gestart, en daar zijn we dus nog niet.

Als uit het outplacementtraject een bepaalde opleidingsnood blijkt, dan kunnen de mensen een beroep doen op het opleidingsaanbod van VDAB. Werknemers die aan het einde van de outplacementbegeleiding nog niet opnieuw aan het werk zijn, zullen via de ‘warme overdracht’ verder worden opgenomen en begeleid binnen de reguliere bemiddeling.

We hebben dus eigenlijk een zeer goed plan, een zeer goede regelgeving ook, voor de begeleiding bij collectieve ontslagen, maar we kunnen op dit ogenblik niet veel doen omdat de procedure nog niet is opgestart.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Minister, ik begrijp dat ik gewoon te vroeg ben met mijn vraag, en dat er geen mogelijkheid is om nu al proactief te bekijken wat de alternatieven of oplossingen kunnen zijn.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Schauvliege, dat klopt. Er is ooit eens een aankondiging geweest van een collectief ontslag in een ander dossier. Ik weet niet meer welk dossier dat was. Ik denk dat het een dossier in Mechelen was. Ik ben daar vrij proactief in opgetreden en had daar eigenlijk de procedure tegen me. In een eerste fase moet men immers kunnen onderhandelen om het aantal ontslagen zo veel mogelijk te beperken. Als we dus te vroeg optreden, dan maken we het hun eigenlijk te gemakkelijk. Vakbonden moeten echt ook de kans krijgen om te onderhandelen om het aantal ontslagen tot een minimum te beperken. Ieder moet in dezen zijn rol spelen, en ik mag gewoon niet te snel in de arena komen. Dat is geen kwestie van niet willen, maar van respect hebben voor de onderhandelingsmogelijkheden van vakbonden en werkgevers.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Dat dossier zullen we natuurlijk heel nauwgezet verder volgen, want voor de regio en ook voor de voedingssector is dat natuurlijk een heel belangrijk bedrijf. We moeten ervoor zorgen dat we maximaal ondersteuning kunnen bieden. Eigenlijk hoop ik van niet, maar dit zal wellicht nog op de agenda komen. Hopelijk kan men uit de brand slepen dat er zo weinig mogelijk ontslagen zijn, maar vooral moeten die mensen worden begeleid indien dit toch nefast zou zijn. De onderhandelingen moeten echter inderdaad hun gang kunnen gaan, en we zullen dit verder opvolgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.