U bent hier

In de kijker

Bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur is een basisvoorwaarde om te sporten. Het Vlaams Parlement keurde daarom in 2017 een decreet goed in waarin de beschikbare middelen prioritair ingezet worden op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. Het decreet biedt ook een structurele basis voor de verdere uitbouw van topsporttrainingsinfrastructuur. Uit de praktijk bleek dat een aantal criteria uit dat decreet een verfijning behoeven. Hiertoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

510 (2020-2021) nr. 2
Bijlage 1: presentatie minister Weyts (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.