U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan is het dat digitalisering steeds belangrijker wordt en ook meer dan ooit noodzakelijk is als bedrijven het hoofd boven water willen houden.

Om de digitalisering van onze bedrijven op gang te trekken of te verbeteren en om bedrijven een idee te geven van hun huidige digitaliseringsgraad, ontwikkelden het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) en Deloitte de digitale quickscan. Bedoeling van deze tool is om in kaart te brengen hoe sterk een bedrijf gedigitaliseerd is en wat eventuele werkpunten zijn. De tool werd ontwikkeld binnen het Programma Ondernemerschap van VLAIO om de digitalisering van de Vlaamse ondernemingen te versnellen.

Een eerdere studie van het hr-dienstverleningsbedrijf Acerta toonde echter aan dat 20 procent van de actieve Belgische beroepsbevolking het mentaal moeilijk lijkt te hebben met digitalisering. Om ervoor te zorgen dat bedrijven volop inzetten op digitalisering, moeten we er ook voor zorgen dat de werknemers mee zijn in het verhaal. Daarom heb ik de twee volgende vragen.

Wat zijn de concrete doelstellingen van deze digitale quickscan?

Hoe zult u ervoor zorgen dat niet alleen bedrijven, maar ook werknemers zich inschrijven in het verhaal van digitalisering?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voka heeft in samenwerking met Deloitte een digitale quickscan ontwikkeld. Deze scan werd ontwikkeld en uitgerold binnen het Programma Ondernemerschap van VLAIO. Met de digitale quickscan wil men zo veel mogelijk Vlaamse ondernemingen op de digitale snelweg krijgen. De tool helpt in kaart te brengen hoe sterk een bedrijf gedigitaliseerd is en hoe het nog beter kan.

Naast Voka hebben de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en Agoria eveneens een digitale scan met ondersteunende begeleiding gelanceerd met vergelijkbare doelstellingen als de digitale quickscan. Elk van deze scans wordt ook door VLAIO ontsloten via het nieuwe webplatform.

De drie vermelde partnerorganisaties van VLAIO voorzien op jaarbasis ongeveer 1200 scans af te nemen bij bedrijven. Sinds de opstart van de drie projecten in de loop van de tweede helft van 2020 werden al 1214 scans afgenomen. 

Het is inderdaad zeer belangrijk dat ook werknemers zich volledig inschrijven in het verhaal van de digitalisering. We moeten investeren in menselijk kapitaal. Het is dan ook hard nodig dat we onze werknemers voldoende wapenen tegen de sterk veranderende competentie- en opleidingsnoden. In de drie vermelde scaninstrumenten wordt ook aandacht gegeven aan het aspect 'competenties' in de digitaliseringsstrategie.

We nemen ook concrete acties. Zo werden er binnen een gezamenlijke oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en VLAIO al vijf projecten ondersteund met als doel de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die kmo’s ondersteuning bieden bij het incorporeren van diverse hr-aspecten bij digitale transformatieprocessen. Daarnaast werden twee projecten goedgekeurd die gericht zijn op de ontwikkeling van praktijkgerichte opleidingen voor werknemers inzake cyberveiligheid, en ook voor opleiding inzake artificiële intelligentie.

Er is ook een masterclass rond digitalisering binnen het contract ondernemerschap, er is de oprichting van de Vlaamse AI-academie (artificiële intelligentie) en ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) draagt zeer actief bij aan het verhogen van de digitale skills bij werknemers. We hebben ook een online cursus AI om mensen heel laagdrempelig te leren omgaan met nieuwe digitale technologie.

Werknemers kunnen ten slotte op eigen initiatief opleidingen volgen via het Vlaams opleidingsverlof tijdens de werkuren, en de werkgever krijgt per opleidingsuur een forfaitair bedrag. Opleidingen die basisvaardigheden zoals digitale geletterdheid bevorderen of knelpuntopleidingen, zijn ook erkende opleidingen die hier recht op geven.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik denk dat het een blijvend aandachtspunt zal zijn om het zo laagdrempelig mogelijk te maken zodat iedereen kan instappen. De 20 procent die niet actief meedoet aan de digitalisering, is soms ook de moeilijkst te bereiken groep.

Ik heb twee bijkomende vragen. Hebt u zicht op het succes van de digitale quick scan? In het kader van 'Vlaamse Veerkracht' is er 800 miljoen vrijgemaakt voor digitale transformatie, een budget dat normaliter bij Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) binnenkomt. Weet u al wat u zult doen met deze middelen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik dacht dat ik de cijfers van het aantal scans al had gegeven. Er waren er 1200 voorzien en wij hebben er nu al 1214. Er komt ook een actie naar laaggeletterden om digibetisme tegen te gaan. Daar wordt specifiek werk van gemaakt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.