U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Voorzitter, ik zal het heel kort houden en de inleiding overslaan, want ondertussen zijn de niet-essentiële winkels opnieuw opengegaan. Maar zelfs zonder die sluiting, denk ik dat het belangrijk is – en alle partijen hebben daar al veel aandacht aan geschonken – om de lokale handel te promoten. Corona maakt dat extra nodig.

Los daarvan denk ik dat we er belang bij hebben om onze lokale handelaars te ondersteunen in de concurrentiestrijd tegen de grote internationale platformen. Ik was dan ook gecharmeerd door de oproep van Mode Unie om in de plaats van een Amerikaans geïnspireerde Black Friday te proberen om een Vlaams geïnspireerde Red Friday in het leven te roepen. Ik wil uiteraard Red Friday niet in vraag stellen. Ik vond dat een heel goede suggestie van Mode Unie, ook om inhoudelijke redenen, collega’s. Mode Unie wil op deze dag de lokale handelaars centraal zetten en consumenten aansporen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Die lokale winkels hebben onze steun nodig en de grote ketens kunnen zichzelf wel redden, zegt Mode Unie. 

Wij ondersteunen graag deze oproep. Ik denk dat de regering dat ook wel doet. Daarom heb ik een heel concrete informatieve vraag.

Tijdens de vorige sluitingsperiode werd het platform koopinjebuurt.be opgestart. Hoe loopt dit platform? Zijn er nog andere acties gepland om lokaal kopen te promoten?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega, ik zal ook proberen wat korter te antwoorden, want ik zie dat we nog maar vier vragen afgehandeld hebben.

Ik geef u de cijfers, collega Gennez. Er zijn 14.985 ondernemers geregistreerd in de database van koopinjebuurt. De bezoekcijfers zien eruit als volgt: tussen 6 april en 30 juni waren er 167.961 paginaweergaves voor 68.127 gebruikers. Dat verminderde een beetje in de periode van 1 juli tot 29 oktober, wat eigenlijk ook logisch is, omdat de winkels weer open waren. Tussen 30 oktober en 30 november waren er 8587 paginaweergaven voor 3073 gebruikers.

Het grote succes tijdens de eerste lockdown is ongetwijfeld toe te schrijven aan het feit dat vele Vlamingen dan echt de klik maakten naar lokaal kopen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) heeft in die periode ook geïnvesteerd in de promotie van de website op sociale media. Je ziet dat die bezoekersaantallen echt mee evolueren met de lockdownmaatregelen. Ik ben eigenlijk erg blij dat dat zo succesvol was.

Ondertussen hebben we er in de tweede lockdown voor gekozen om echt in te zetten op het versterken van de handelaar zelf door het opleidingsinitiatief Eerste Hulp bij Online verkoop, waardoor de handelaar zelf een sterke onlineband kan opbouwen met de consument. Die interesse is spectaculair groot. Er zijn duizenden inschrijvingen voor de webinars, er zijn er al drieduizend ingeschreven voor de eerste vijf. Ik vind het ook een goede zaak dat daar heel veel interesse voor is, en ik hoop dat veel ondernemers ook de sprong maken naar online.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Bedankt voor uw antwoord. Het wordt ongetwijfeld vervolgd. Ik hoop dat corona toch de positieve outcome heeft om ook de digitale innovatie van ons lokale shoppingapparaat te versterken. Want iedereen weet hoe groot de concurrentie is van de internationale platformen, die dan ook nog eens over onze data beschikken en daarmee aan de haal gaan. Zo voeden ze een selffulfilling prophecy waardoor wij almaar meer met producten vanop die platforms bestookt worden. U hebt zeker mijn steun voor die overgang en die promotie van lokale producten.

De heer Vanryckeghem heeft het woord.

Bedankt, minister. Ik weet dat u al heel veel maatregelen hebt genomen om het lokaal kopen te stimuleren en onze ondernemers volop op de digitale kar te laten springen in deze tijden. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ondernemer om daar werk van te maken, maar Vlaanderen kan hen daarin bijstaan. Met koopinjebuurt is alvast een goed platform aanwezig dat mensen die belang hechten aan lokale ondernemers, moet faciliteren om die keuzes te maken. Het kan natuurlijk nooit een volwaardig alternatief zijn voor de Bol.com’s  en de Zalando’s van deze wereld. Het succes van koopinjebuurt hangt mede af van de websites van de individuele ondernemer waarnaar men doorverwezen wordt.

Maar ook binnen het format van koopinjebuurt is er hopelijk toch nog ruimte voor enige verbetering. Want ik zie in Mechelen dat je bij de eerste hit onder 'boeken' bij lederwaren terechtkomt. En als je zoekt op fietsen kom je in een schoenenwinkel terecht. Als je in Waregem op etenswaren zoekt kom je ook bij een schoenenwinkel terecht.

Op welke manier kan dit worden geëvalueerd en kan dit verder deel uitmaken van een strategie van de Vlaamse Regering om het lokaal kopen, zeer terecht, verder te stimuleren?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Er is altijd ruimte tot verbetering. Wie niets doet, kan moeilijk verbeteren. Het is pas als je iets doet dat je erin kunt verbeteren.

Misschien nog specifiek wat collega Vanryckeghem betreft: het is inderdaad zo dat koopinjebuurt een zoekmotor is en geen webshop. Maar uw opmerkingen waren to the point, in die zin dat de trefwoorden niet bij de juiste resultaten terechtkwamen. We gaan dat zeker opvolgen om dat te bekijken.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.