U bent hier

In de kijker

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken met minister-president Jan Jambon de uitgavenbegroting 2021 wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021, wat betreft het hoofdstuk Cultuur. Daarna stemmen ze over deze onderdelen.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
513 (2020-2021) nr. 1
24 (2020-2021)
Externe sprekers
Barbara Delft (beleidsmedewerker Amateurkunsten, De Federatie) en Benedikte De Vos (stafmedewerker dataverzameling en onderzoek, OP/TIL)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
513 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
24 (2020-2021)
Externe sprekers
Barbara Delft (beleidsmedewerker Amateurkunsten, De Federatie) en Benedikte De Vos (stafmedewerker dataverzameling en onderzoek, OP/TIL)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.