U bent hier

In de kijker

Begroting 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen samen met minister Matthias Diependaele voort. Het Rekenhof lichtte eerst zijn verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020, waarna de minister hierop zijn repliek gaf. Daarna debatteerden de commissieleden over het verslag van het Rekenhof, over de begrotingsaanpassing 2020, over de begrotingsontwerpen 2021 en over de meerjarenraming 2020-2025.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
21 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Bevoegdheden Financiën en Begroting van minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Voortzetting van de bespreking en bespreking in aanwezigheid van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Jan Debucquoy, raadsheer, Lieven Tydgat, eerste-auditeur-revisor, Kenny De Moerloose, auditeur, en Koen Lebegge, adjunct-auditeur van het Rekenhof

van de Vlaamse Regering
14 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
21 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever

Bevoegdheden Financiën en Begroting van minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Voortzetting van de bespreking en bespreking in aanwezigheid van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, Jan Debucquoy, raadsheer, Lieven Tydgat, eerste-auditeur-revisor, Kenny De Moerloose, auditeur, en Koen Lebegge, adjunct-auditeur van het Rekenhof

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.