U bent hier

In de kijker

Klimaatbeleid: ontwerp van decreet

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voorziet in een herschikking van de Vlaamse administratie met betrekking tot de energie- en klimaatbevoegdheden. Zo komt er onder andere een omvorming van het Vlaams Energieagentschap (VEA) naar het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap (VEKA). Dit leidt tot terminologische aanpassingen in verschillende decreten. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om in de regelgeving de juridische continuïteit te garanderen. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet, en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

15 (2020-2021) nr. 5-G
van de Vlaamse Regering
513 (2020-2021) nr. 1
513 (2020-2021) nr. 11
526 (2020-2021) nr. 3
Presentatie door de minister (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
15 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Energie van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Bespreking
van de Vlaamse Regering
513 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 5. Omgeving -   Afdeling 5. Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, hierna oprichtingsdecreet Vlaams Klimaatfonds genoemd Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.