U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Begin juni lazen we in de media over het nieuwe project dat uitgerold is: gemarkeerde looproutes doorheen steden en gemeenten. Er bestaan in Vlaanderen al 101 loopomlopen en 24 natuurlopen, maar Aalst kreeg de primeur in de stads- en wijkomlopen.

U wilt samen met Sport Vlaanderen  zoveel mogelijk Vlamingen de kans geven om te sporten. Aalst had de primeur en telde als proefproject. Sport Vlaanderen en Aalst zetten met dit pilootproject de eerste stappen om dit in de toekomst te kunnen uitrollen naar andere Vlaamse steden en gemeenten. Sport Vlaanderen maakte daarom een draaiboek voor zulke omlopen.

Heeft er al een evaluatie plaatsgevonden van het pilootproject in Aalst?

Hoe ziet u de uitrol naar andere Vlaamse steden en gemeenten?

Zullen gemeenten en steden kunnen inschrijven via een projectoproep? Zo ja, wat is de timing die voorzien is voor andere steden en gemeenten om een dergelijk initiatief uit te rollen?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Een beweegvriendelijke omgeving geeft goesting om te bewegen en te sporten. Daarom is het onze ambitie om ervoor te zorgen dat we die omgeving zodanig inrichten dat ze ook daadwerkelijk aanzet tot bewegen. Dat deden we al met de ontwikkeling van bewegwijzerde loopomlopen en mountainbikeroutes, en recent dus ook met de aanleg van met klinknagels bewegwijzerde stads- of wijkomlopen.

Deze stads- of wijkomlopen luiden een nieuwe generatie loopomlopen in en het is een innovatieve manier om de openbare ruimte beweegvriendelijker maken. Het is nu het moment bij uitstek om daar individueel of met maximaal met vier mensen gebruik van te maken. De grondmarkering is vrij uniek en werd voor de eerste maal in Vlaanderen toegepast. Ik had dit ook graag fysiek uitgeprobeerd, maar door de omstandigheden is dat niet gelukt.

De proeftuin in Aalst heeft ons wel wat geleerd over het proces, onder andere over met wie je het best samenwerkt, bij welke leverancier je het best aanklopt, wat de criteria zijn om een omloop aan te leggen en wat de technisch modaliteiten en problemen zijn bij de aanleg. Al deze elementen zijn mee opgenomen in een draaiboek dat deze zomer werd uitgewerkt. Het effectieve gebruik van de omloop wordt gemonitord door de stad Aalst zelf en evalueren we in december. We hadden vooropgesteld om dat zes maanden na de effectieve opstart te doen, maar dat was voor alle coronaperikelen. Ik hoop dat we die timing kunnen respecteren, want deze loopcircuits zijn op dit moment toch wel een heel sportief alternatief.

Ondertussen openden we afgelopen weekend nog een tweede omloop, namelijk in Izegem.

We willen op termijn in zoveel mogelijk steden en gemeenten met klinknagel bewegwijzerde stads- of wijkomlopen realiseren.

Daarom starten we met het uitrollen van het concept over heel Vlaanderen. We hebben de ambitie om bijvoorbeeld volgend jaar een vijftigtal van die stads- of wijkomlopen te realiseren. We zullen dat onder andere via de nieuwsbrief, via de website van Sport Vlaanderen kenbaar maken, en ook alle steden en gemeenten die nieuwsbrief bezorgen. Sport Vlaanderen voorziet ook in een inspiratiegids, die de lokale besturen op weg kan helpen om zo’n parcours aan te leggen. Net in functie daarvan hebben we ook die evaluatie vooropgesteld. Lokale besturen die interesse hebben voor de ontwikkeling van zo’n stads- of wijkomloop en niet willen wachten, kunnen nu al rechtstreeks terecht bij de consulenten sportieve vrije tijd van de promotiediensten van Sport Vlaanderen.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw positieve antwoord. Ik heb ook al heel wat goede reacties daarop gehoord. Daarom kreeg ik van heel wat lokale besturen ook de vraag om toch zeker extra inspanningen te leveren om dat verder uit te rollen. Het is immers echt wel een goed initiatief, dat zeker goed wordt onthaald. U verwees er ook naar: ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het in coronatijden zeker aangewezen is om toch nog altijd voldoende te blijven bewegen. Dan is een dergelijk initiatief in deze periode het initiatief bij uitstek. Ik kijk uit naar de evaluatie in december en ik zal dit verder opvolgen. We kijken zeker ook uit naar de vijftig omlopen die volgend jaar zullen worden gerealiseerd, zoals u aangaf. Dat is toch veel. Ik zal ook zeker in naam van mijn gemeente onze interesse daarvoor aangeven.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ter conclusie, we zijn het eens. Het is een leuk initiatief, waarmee we met beperkte inspanningen zeker voor steden en gemeenten wat perspectief, wat lichtpuntjes kunnen bieden in deze donkere dagen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.