U bent hier

In de kijker

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: gedachtewisseling

Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie bestaat uit twee grote pijlers, namelijk marktordening en plattelandsontwikkeling. Momenteel is het GLB voor de periode 2021 tot 2027 in voorbereiding. De leden van de commissie wisselden over het GLB en over de invulling van het Vlaams Strategisch GLB-Plan van gedachten met vertegenwoordigers van het Departement Landbouw en Visserij, van de Boerenbond, van het Algemeen Boerensyndicaat, van de Universiteit Antwerpen en van Natuurpunt.

 

Video

Verslag

1 (2020-2021)
Externe sprekers
Pieter Lietaer (attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
528 (2020-2021) nr. 1
Presentatie Europese Ministerraden Landbouw - Oktober 2020 (pdf)
12 (2020-2021)
Externe sprekers
Patricia De Clercq (secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij en voorzitter van de klankbordgroep), Pieter Verhelst (lid van het hoofdbestuur Boerenbond), Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat), Steven Van Passel (professor Universiteit Antwerpen) en Freek Verdonckt (Natuurpunt)
570 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

1 (2020-2021)
Externe sprekers
Pieter Lietaer (attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU)
Verslaggever
12 (2020-2021)
Externe sprekers
Patricia De Clercq (secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij en voorzitter van de klankbordgroep), Pieter Verhelst (lid van het hoofdbestuur Boerenbond), Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat), Steven Van Passel (professor Universiteit Antwerpen) en Freek Verdonckt (Natuurpunt)

De leden van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.