U bent hier

In de kijker

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: gedachtewisseling

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering keurde een voorontwerp van decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het proces en de tijdlijn van de ontwikkeling van deze eindtermen met vertegenwoordigers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Video

Verslag

15 (2020-2021)
Externe sprekers
Peter Parmentier (administrateur-generaal, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen), Ingrid Vanhoren (afdelingshoofd Afdeling Kwalificaties en Curriculum, AHOVOKS) en Hannelore Baeyens (coördinator onderwijsdoelen, peilingen en onderwijskwalificaties, Afdeling Kwalificaties en Curriculum, AHOVOKS)
525 (2020-2021) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Jo Brouns aan minister Ben Weyts
277 (2020-2021)

15.30 uur

15 (2020-2021)
Externe sprekers
Peter Parmentier (administrateur-generaal, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen), Ingrid Vanhoren (afdelingshoofd Afdeling Kwalificaties en Curriculum, AHOVOKS) en Hannelore Baeyens (coördinator onderwijsdoelen, peilingen en onderwijskwalificaties, Afdeling Kwalificaties en Curriculum, AHOVOKS)
Verslaggevers
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.