U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Het is niet de eerste keer dat we hierover spreken in deze commissie, net zoals over de dienstencheques, een verhaal dat ongetwijfeld vervolgd wordt.

Net voor de zomer hadden we een debat over het ontslag van 223 personen van de dienst facility binnen VDAB. De dienst zorgt vandaag voor de catering en de schoonmaak, maar die opdrachten zouden geoutsourcet worden. De personeelsleden zouden dan mogelijk gaan werken voor privébedrijven die deze taken dan overnemen en aanbieden aan VDAB.

Voor de zomer pikten ik en andere collega’s al in op eerdere uitspraken van de minister dat de besparingen op het personeel van VDAB niet zouden gebeuren door afdankingen of naakte ontslagen, enkel door het natuurlijke afvloeien en het niet vervangen van medewerkers, minstens voor een deel. Minister, u benadrukte echter ook dat de raad van bestuur van VDAB inzake die privatisering van de dienst facility nog geen knopen had doorgehakt.

Wij maakten ons toen en maken ons nu zorgen over de onzekerheid voor de werknemers van de dienst facility en hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Het is ook belangrijk dat, naast de outsourcingpiste die gecommuniceerd werd, ook de piste van een niet-privatisering mee wordt bewandeld in de zoektocht naar een oplossing. We hebben toen gezegd dat, voor een beslissing ten gronde te nemen, een deftige analyse nodig was van de beste optie voor dienstverlening en prijs en dat grondig geanalyseerd moest worden of een privatisering wel werkelijk kostenbesparend is.

Ik heb hierover concrete vragen.

Wat is de stand van zaken van het dossier? U gaf aan dat u het advies afwachtte van de werknemers. Hebben zij ondertussen hun advies aan u meegedeeld?

Welke pistes werden er sinds juni nog onderzocht?

Kunt u, indien beschikbaar, de resultaten van de analyses met ons delen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Gennez, bedankt voor uw opvolgingsvraag. Ik zal u echter nog niet veel meer nieuwe info kunnen geven. Zoals vorige keer beloofd, heb ik de vakbonden uitgebreid gesproken en ook geluisterd naar hun zorgen. U had, samen met een aantal collega’s, die zorgen al vertaald.

Op vraag van de vakbonden heeft VDAB beslist om meer tijd te nemen om ten gronde over het dossier te beslissen. De vakbonden hebben op de zitting van het entiteitsoverlegcomité van 6 oktober nog geen advies willen geven over het nieuwe personeelsplan omdat ze extra tijd wilden. VDAB is daarop ingegaan en wil het sociaal overleg alle kansen geven zodat tot een gedragen oplossing gekomen kan worden. Zowel langs de kant van het management als langs de kant van de vakbonden worden nu bijkomende pistes geformuleerd, waarover de komende weken gesprekken zullen plaatsvinden.

Begin november zal er een nieuw overleg plaatsvinden. Ik hoop dat de raad van bestuur tot dan zal wachten, tot alle overlegpistes grondig bediscussieerd zijn. Ik heb een heel goed gesprek gehad met de vakbonden, waarin ze niet zomaar zegden dat alles bij het oude moest blijven. Ze stonden wel open voor een aantal nieuwe pistes.

Collega, ik geef het overleg ook alle kansen. Voor mij is het ook van belang dat alle onderzoeken grondig gebeuren. Dat is de stand van zaken vandaag. We zullen ongetwijfeld nog op dit dossier terugkomen. Maar het is misschien toch al goed dat ik kan melden dat dit geen dossier is dat er met de hamer doorgeklopt wordt, maar dat het overleg alle kansen krijgt.

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Dit dossier zal inderdaad vervolgd worden, minister. Voor sp.a is het belangrijk dat er geen inkrimping komt van de dienstverlening aan de klanten van VDAB, uiteraard, maar ook niet van de dienstverlening in de strategische diensten. Ik heb het al gezegd: de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers zijn heel belangrijk. Een piste zou kunnen zijn om het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid ook mee te laten zorgen voor die facility bij VDAB, zodat er slechts minimale verschuivingen voor het personeel en vooral voor hun loon- en arbeidsvoorwaarden nodig zijn.

We blijven het in elk geval opvolgen en hopen dat u onze bekommernissen deelt. Die 223 mensen leven nu al een aantal maanden in onzekerheid. We hebben er belang bij om hen  zo snel mogelijk uit die onzekerheid te halen.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Wordt vervolgd. Ik begrijp het, collega Gennez. Ik begrijp ook uw opmerking. Ik kan nog een hele discussie voeren over het regeerakkoord en dergelijke. Maar ik wil het overleg alle kansen geven en geef dus geen verdere commentaar.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.