U bent hier

In de kijker

Eengemaakte woonmaatschappijen: gedachtewisseling

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Over dit traject van samenvoeging tot eengemaakte woonmaatschappijen wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, van HUURpunt, van het Vlaams Huurdersplatform en van het Vlaams netwerk van sociale huurders (VIVAS).

Video

Verslag

8 (2020-2021)
Externe sprekers
Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Joris Deleenheer (stafmedewerker wonen Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Eric Vos (directeur HUURpunt), Thomas Raes (ondervoorzitter HUURpunt en directeur sociaal verhuurkantoor De Poort, Kortrijk), Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker Vlaams Huurdersplatform) en Eric Wilms (VIVAS - Vereniging van inwoners van sociale woningen)
483 (2020-2021) nr. 2

Agenda

8 (2020-2021)
Externe sprekers
Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Joris Deleenheer (stafmedewerker wonen Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Eric Vos (directeur HUURpunt), Thomas Raes (ondervoorzitter HUURpunt en directeur sociaal verhuurkantoor De Poort, Kortrijk), Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker Vlaams Huurdersplatform) en Eric Wilms (VIVAS - Vereniging van inwoners van sociale woningen)
Verslaggever

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.