U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Anaf heeft het woord.

Collega’s, naast de Vlaamse coronacommissie, is er ook een federale coronacommissie. Twee weken geleden, op vrijdag 25 september, vond er daar een zeer interessante hoorzitting plaats, met dokter Sophie Quoilin van Sciensano over de werking van de organisatie – Sciensano dus – tijdens de coronacrisis. Het was een lange hoorzitting, waarbij er uitvoerig werd ingegaan op de werking van Sciensano, de manier waarop ze gefinancierd zijn en de ambities om deze crisis beter te managen.

Daarbij werd het heel duidelijk dat de besparingen van de laatste jaren de werking van Sciensano significant hebben verzwakt waardoor zijzelf vonden dat ze onvoldoende antwoord kon bieden op de initiële uitdagingen tijdens de huidige crisis. Hetzelfde verhaal geldt trouwens voor enkele diensten binnen de FOD Volksgezondheid. En ook over de gezondheidsinspecteurs bij de regio’s is er in de Vlaamse coronacommissie verschillende keren naar boven gekomen dat zij met te weinig waren om de grote uitdaging te kunnen aanpakken.

Sciensano gaf in de hoorzitting aan daarom recent een budgettaire meervraag te hebben gepresenteerd om de coronacrisis beter te kunnen managen en ook het personeel van Sciensano toe te laten naar een normaler werkritme terug te keren.

Ik vond dat zeer interessant en heb daarom een aantal vragen.

Minister, hebben jullie effectief die vraag vanuit Sciensano ontvangen? Hoe staat u tegenover een versterking van Sciensano?

We hebben heel duidelijk gezien dat de besparing op Sciensano de organisatie voor problemen heeft gesteld, met toch duidelijke gevolgen voor onze samenleving in het algemeen. Zal de besparing op Sciensano die voorzien was in het regeerakkoord worden teruggedraaid?

Welke maatregelen worden voorzien om de gezondheidsinspecteurs te versterken en er vanuit Vlaanderen voor te zorgen dat de samenwerking met Sciensano optimaal verloopt?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, vanuit het beleidsdomein Volksgezondheid heeft Vlaanderen twee overeenkomsten met Sciensano. Het gaat heel concreet, en in de eerste plaats, om een samenwerkingsovereenkomst rond de surveillance van infectieziekten en een aantal milieugezondheidsthema’s, alsook epidemiologische ondersteuning. De tweede overeenkomst is een beheersovereenkomst voor het uitvoeren van labo-onderzoeken in het kader van de verplichte melding van infectieziekten. Het jaarbudget van beide bedraagt voor 2020 respectievelijk 852.384 euro en 168.772 euro.

We hebben geen formele vraag naar bijkomende budgetten ontvangen.

Het terugdraaien van de besparingen is niet voorzien. Het aanvankelijke budget, of de besparingen waarover u spreekt, over de epidemiologische surveillance, gaat over 54.120 euro op het totale budget van 852.384 euro. Wat het labo betreft, gaat het over 2211 euro op het budget van 168.772 euro.

Welke maatregelen worden er voorzien om de gezondheidsinspecteurs te versterken? Binnenkort staat er voor Zorg en Gezondheid de opmaak van een nieuw meerjarig personeelsplan op het programma. Het is zeker de bedoeling om lessen te trekken uit de crisis wat betreft de personeelssterkte en dus om het verhogen van de slagkracht en van de infectieziektebestrijding in overweging te nemen.

De samenwerking tussen Zorg en Gezondheid en Sciensano is in het verleden, en ook nu, op het vlak van de overeenkomsten vlot en collegiaal verlopen. Naar de mening van de mensen die er binnen Zorg en Gezondheid mee bezig zijn, kunnen we wel spreken van een partnership op dat vlak.

Er kan nog meer worden geïnvesteerd in onderlinge data-uitwisseling en duidelijke afspraken op het vlak van epidemiologische analyses.

Een concreet recent voorbeeld hiervan is de data-uitwisseling die werd opgezet tussen de database van Sciensano en de mobiele teams in het kader van de aanpak van de corona-epidemie.

De heer Anaf heeft het woord.

Minister, als ik uw antwoord hoor, zeker op mijn twee eerste vragen, heb ik toch het gevoel dat u aangeeft dat er nog geen formele vraag werd ontvangen en dat de besparingen daarom vrolijk doorgaan.

Ik wil u toch vragen om, als die formele vraag er wél komt, die ernstig te bekijken. We stellen met z’n allen toch vast dat we in de grootste crisis zitten sinds de Tweede Wereldoorlog, een enorme gezondheidscrisis. Het lijkt mij wel nuttig dat we, indien Sciensano, toch een belangrijk orgaan, aangeeft dat het door het beperkte budget echt gehinderd was in de aanpak, dat ernstig nemen. 

Wat het antwoord op de derde vraag betreft, ben ik uiteraard wel tevreden dat u antwoordt dat u zult bekijken hoe we meer slagkracht kunnen geven aan de gezondheidsinspectie om in de toekomst nog beter te kunnen omgaan met dergelijke grote gezondheidscrisissen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.