U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Voorzitter, ik stel deze vraag naar aanleiding van een opmerking die ik kreeg van iemand die haar aanvraag voor een persoonlijkeassistentiebudget (PAB) al had gedaan in 2009. Ze had recentelijk ontdekt dat haar aanvraagdatum naar 2015 was versprongen. Dat is wel rechtgezet, maar mijn bezorgdheid is dat dat misschien een diepliggender probleem is dat bij meer aanvragen kan voorkomen.

Mijn vraag is eigenlijk heel simpel, minister. Kunt u bevestigen dat er bij de overheveling van de bevoegdheid en dus ook de dossiers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) naar het agentschap Jongerenwelzijn geen algemene systeemfout is gebeurd – het gaat om een dossier van voor de overheveling – waardoor de data van de aanvragen voor PAB’s niet meer correct zijn? Is er nagekeken of dat geen algemene problemen veroorzaakt in het verschuiven van data? Het kan natuurlijk niet dat mensen die in 2009 al een aanvraag hebben ingediend, ineens zes jaar of wie weet zelfs meer worden terug geslingerd op de wachtlijst.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, er is geen algemene systeemfout gebeurd bij de overheveling van de gegevens van het VAPH naar het agentschap Jongerenwelzijn in 2014. Dit neemt niet weg dat er in een operatie van die omvang een aantal fouten geslopen zijn, die in de periode 2014-2018 tot rechtzettingen geleid hebben. Deze rechtgezette dossiers krijgen in Insisto een nieuwe systeemdatum, die overeenkomt met de datum van de rechtzetting.

Om bij toekenningen op basis van chronologie te garanderen dat de minderjarigen waarvoor er een rechtzetting gebeurde, met een juiste datum op de wachtlijst stonden, heeft het agentschap Opgroeien eind 2018 nogmaals de data van alle wachtenden uit Insisto vergeleken met de data van het VAPH, en indien nodig rechtgezet. Daarnaast communiceert het agentschap Opgroeien transparant de gekende startdatum van de wachttijd aan gezinnen.

Dit is nagekeken, ik gaf u net de werkwijze aan in mijn antwoord op uw eerste vraag.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Minister, van harte bedankt voor het antwoord. Ik ben blij dat mijn bezorgdheid in dezen onterecht was.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.