U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Minister, u hebt bij het begin van deze zomer het nieuwe normaal afgekondigd. Mijn vragen gaan over de voorzieningen die nog niet op volledige kracht zitten. U hebt mijn vragen gekregen. Ik vraag hoeveel voorzieningen dat zijn, wat de redenen zijn waarom ze nog niet in het nieuwe normaal zijn getreden en of ze dat vanaf deze maand of in de komende periode wel zullen doen.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Over alle VAPH-zorgaanbieders (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) heen is 85 procent van de overeenkomsten met cliënten volledig opgestart. De overeenkomsten die het moeilijkst terug opstarten, betreffen de dagbesteding. Er waren 2028 overeenkomsten nog helemaal niet opgestart. In 58 procent daarvan gaat het om een keuze van de cliënt om (nog) niet terug op te starten.

De belangrijkste redenen die de zorgaanbieders aangeven voor het nog niet terug opstarten van overeenkomsten, betreffen de moeilijkheid om binnen de nieuwe afstandsregels vervoer te organiseren naar de dagbesteding en dat in het bijzonder voor personen die niet of zeer moeilijk een mondmasker kunnen dragen, het organiseren van dagbesteding binnen de bestaande infrastructuur voor de volledige groep rekening houdende met de afstandsregels en de intentie om het aantal contacten per persoon te beperken, het minder flexibel aanbieden van kortdurende opvang om het aantal transfers tussen thuis en zorgaanbieder te beperken enzovoort. 

Ook na 1 oktober zullen wellicht een aantal gebruikers kiezen om nog geen gebruik te maken van collectieve ondersteuning. Hier speelt de angst bij de gebruikers of het sociaal netwerk om besmet te geraken een belangrijke rol.

Daarnaast blijven de aanbevelingen rond social distancing en het beperken van contacten gelden waardoor het niet mogelijk zal zijn om alle ondersteuning op dezelfde manier te organiseren als voor de coronacrisis.

De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn hierboven reeds weergegeven, met name de angst van de gebruikers of het sociaal netwerk om besmet te geraken, de richtlijnen betreffende social distancing en het beperken van het aantal personen waarmee men nauw contact heeft.

Ik wil ook benadrukken dat de grote meerderheid van de zorgaanbieders alles in het werk stelt om binnen de moeilijke situatie waarin we ons bevinden maximaal ondersteuning aan de cliënten te bieden. Het evenwicht tussen het maximaal vermijden van besmettingen en het sociaal welzijn van de cliënten en de personeelsleden staat hierbij voorop.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Zoals u zegt, ook mijn grote respect voor alle voorzieningen die al zijn opgestart. Ik begrijp de redenen die u aangehaald hebt voor de voorzieningen die nog niet in het volledige nieuwe normaal zitten, maar ik hoop dat ze ook in de komende weken oplossingen vinden, bijvoorbeeld voor het vervoer en de social distancing-regels, om al hun cliënten opnieuw te ontvangen.

Mevrouw Van der Vloet heeft het woord.

Ik had deze vraag ook al schriftelijk gesteld en het antwoord dat u geeft, is soortgelijk. U gaf toen ook al aan dat de voorziening vaak niet de juiste infrastructuur heeft en dat er heel wat angsten leven bij de ouders om ze toch veilig terug naar de voorziening laten gaan. Het is belangrijk, minister, dat iedereen de ondersteuning krijgt waarop men recht heeft.

Men heeft weet van de problemen over bijvoorbeeld de infrastructuur. Mijn vraag is ten eerste: gaat daar een oplossing komen? Ik denk dat we nog lang niet verlost zijn van het covidbeestje. Het probleem zal misschien nog langer aanslepen. 

In de coronacommissie had de spreker van het VAPH het erover om daar een of andere tegemoetkoming naartoe te laten gaan zodat men een extra zaal of ruimte kon huren en men dus de afstand kan bewaren. Gaat u daarmee verder aan de slag? Zult u daar iets aan doen zodat men de mensen de juiste zorg kan geven waarop ze recht hebben?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Wat uw vraag over een extra tegemoetkoming betreft: daar hebben wij op dit moment niets concreets voor voorzien. Ik wil het eventueel wel eens bekijken maar op dit ogenblik is dit niet voorzien.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.