U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

We hebben allemaal kunnen lezen dat Google een heel interessante zoekfunctie op de markt heeft gebracht voor het vinden van vacatures. Via een balkje ziet men onmiddellijk alle jobs. VDAB, Randstad en Actiris werken daaraan mee. Ik vind dat superinteressant. Er is onmiddellijk een zeer breed bereik van vacatures en het is ook voor de gebruiker zeer gemakkelijk.

Minister, hoe gaat u daarmee om? Zal Vlaanderen volledig op die kar springen en hoe zal de samenwerking verder verlopen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Ronse, het klopt dat wie in België op zoek is naar een vacature, die voortaan ook via Google zal terugvinden. Google werkt daarvoor niet alleen samen met VDAB maar ook met Forem, de Waalse tegenhanger van VDAB, Actiris, de Brusselse tegenhanger van VDAB, Jobat en Randstad.

Belangrijke voorwaarden waarin VDAB en Google elkaar vonden, en die ook belangrijk zijn voor de samenwerking, zijn het nastreven van genderneutrale vacatures en het respecteren van de anti-discriminatiewetgeving; het feit dat Google de vacature overneemt zoals ze gepubliceerd is op het VDAB-portaal en er geen inhoudelijke wijzigingen aan de vacature plaatsvinden; ‘Google zoeken’ geen beperkingen inbouwt naar gebruikers en een eerlijke zoektocht garandeert voor iedereen.

Er is een akkoord met Google dat eventuele onregelmatigheden of eigenaardigheden in overleg worden bekeken. Als VDAB constateert dat de voorwaarden van ethisch gebruik van data en het non-discriminatiebeginsel worden geschonden, dan heeft VDAB het recht om zich terug te trekken uit deze samenwerking.

In het partnerschap met Google blijft de werking voor VDAB  trouwens hetzelfde, maar werkgevers die een vacature posten via VDAB krijgen meer zichtbaarheid voor hun vacatures, dit zelfs zonder enige extra inspanning of kost. Werkzoekenden krijgen een extra kanaal om vacatures te zoeken, een mooie win-win voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Ik vind dat een goede samenwerking. Ook voor mezelf is Google het venster naar de virtuele wereld.

VDAB werkt uiteraard niet alleen met Google samen, maar met iedereen die een hulp kan zijn om vacatures beter te ontsluiten en de matching te verbeteren. Zo wisselt VDAB momenteel vacatures uit met drie private organisaties onder het concept ‘servicebedrijven’: CVWarehouse, HRorganizer en Jobtoolz. Dit zijn organisaties die software bouwen ter ondersteuning van rekrutering en HR-gerelateerde processen.

Daarnaast worden met Indeed, een zoekmachine, en Linkedin de laatste samenwerkingsafspraken gefinaliseerd voor het doorplaatsen van de vacatures op hun platform. VDAB wenst via dergelijke samenwerkingsverbanden een maximale verzamel- en verzendstrategie van vacatures uit te bouwen. Dit past ook in hun rol als regisseur uiteraard.

VDAB regisseert dus Google? (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

De heer Ronse heeft het woord.

Ik had de vraag eigenlijk ook als schriftelijke vraag kunnen indienen, want het antwoord is meer dan voldoende voor mij. Het past perfect binnen onze ambities. Het enige waar we wel op zullen moeten letten is dat kmo-werkgevers, die niet zoveel vacatures online plaatsen, goed begeleid kunnen worden over de manier waarop ze hun vacatures kunnen plaatsen, zodat ze heel breed in de zoekresultaten terechtkomen. Maar misschien kan VDAB hen daarbij ondersteunen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.