U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Schiltz heeft het woord.

Even ter herinnering: tijdens de vorige legislatuur hebben we voor 140 miljoen euro aan erflasten verlaagd. Het tarief in de hoogste schijven werd 55 procent in plaats van 65 procent, in de laagste schijven werd dat 25 procent in plaats van 30 en 45 procent. Er werd ook een abattement ingevoerd op het roerend vermogen van 50.000 euro tussen partners.

In het Vlaams regeerakkoord gaan we verder op dat elan. Ik was dan ook zeer verheugd toen ik in het regeerakkoord las dat we de ‘best friends’-regeling zullen aanpassen. Daarop wordt het voordelig tarief in rechte lijn toegepast in plaats van de heel hoge tarieven in zijlijn. Recent werd bekend gemaakt dat de invoering van deze regeling door de coronacrisis vertraging heeft opgelopen.

We zijn intussen blij om te vernemen dat de Vlaamse Regering vorige week vrijdag, op 18 september 2020, de beslissing heeft genomen om deze regelgeving in te voeren. We hebben ook al een aantal krachtlijnen meegekregen. Het zou met name mogelijk worden om 15.000 euro aan een goede vriend, ver familielid of iedereen aan wie wij dat willen te schenken, en dit aan het voordelig tarief in rechte lijn. Dat is excellent nieuws en een excellente gelegenheid om de details uit de doeken te doen.

Kunt u ons, bij wijze van vriendenprimeur, in deze commissie al toelichten welke voorwaarden er worden voorzien voor deze erflating? Welke timing werd vooropgesteld? Over welke lastenverlaging gaat het uiteindelijk?

Minister Diependaele heeft het woord.

Minister Matthias Diependaele

Ik denk dat ongeveer alles hierover is gezegd. Het is een vrij eenvoudig systeem.

De zogenaamde vriendenerfenis is opgenomen in het regeerakkoord. Ik heb bij eerdere besprekingen in deze commissie al uitgelegd wat daaronder verstaan moet worden. De vriendenerfenis is bedoeld om mensen de kans te geven om een gedeelte van hun erfenis na te laten aan een goede vriend of een ver familielid onder het meest gunstige fiscale tarief.

Die affectieve band zorgt ervoor dat burgers net aan die mensen graag iets willen nalaten, zonder dat hierop veel erfbelasting verschuldigd is. Tot nu toe kon dat niet. Mijnheer Schiltz, u hebt de tarieven al voorgelezen. We hebben de tarieven al verlaagd, maar laat ons eerlijk zijn, die zijn nog vrij hoog. Ik denk dat we daar in de toekomst nogmaals naar moeten kijken.

Die vriendenerfenis kon tot nu toe niet, omdat wat na belastingen effectief bij die persoon terechtkwam heel wat minder was dan wat door de erflater aan de betreffende persoon was gelegateerd. Door de invoering van de vriendenerfenis krijgen mensen wel de kans om een gedeelte van hun erfenis na te laten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden en dit onder het meest gunstige fiscale tarief, zijnde het tarief dat van toepassing is op verkrijgingen in rechte lijn of tussen partners. Het gaat over 15.000 euro. Het voordeel is dan 3300 euro per erflater.

Voor de timing en de budgettaire impact kan ik eigenlijk gewoon verwijzen naar het antwoord dat ik zonet gaf op de vraag van de heer Vande Reyde. Dit zit in een pakket waarvan de inwerkingtreding door corona is uitgesteld. Het zou ingaan op 1 juli 2021 als er een definitieve goedkeuring komt door de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

De heer Schiltz heeft het woord.

Bedankt voor de toelichting.

Het zal u niet verbazen dat wij hier, samen met u, voor gestreefd hebben, omdat die verlaging ook een invulling geeft aan het verruimde erfrecht op federaal niveau. De vrijheid om ook buiten de familie, de rechte lijn en de zijlijn, te schenken, was voordien veel beperkter en die is nu uitgebreid. Met deze verruiming van 15.000 euro komen we daar ook aan tegemoet. Het is natuurlijk wel tof om iets te mogen schenken of na te laten, maar als daar 55 procent van wordt afgeroomd, dan remt dat die vrijheid enorm. Daarom ben ik zeer verheugd.

De grens van 15.000 euro is voor ons zeker geen eindpunt. Ik weet niet waarom die grens werd vastgelegd. Ik vermoed dat er ook een budgettaire beperking op zit, omdat dit inteert op de inkomsten die we verwachten. Kunt u toch aangeven welke minderinkomsten de overheid met dit bedrag voor ogen heeft? Wat is de invloed op het budget? Over hoeveel miljoen euro spreken we? Het is altijd leuk om dit getal te kennen.

Zoals ik al zei, is het voor ons van cruciaal belang dat dit geen eindpunt is, maar een eerste belangrijke stap. Afhankelijk van het begrotingstraject zien we dan wel weer verder. Vlaanderen moet de beschikkingsvrijheid die op federaal niveau werd gecreëerd  zo veel mogelijk invullen.

Minister Diependaele heeft het woord.

Minister Matthias Diependaele

Zoals de heer Schiltz zegt, geven we mensen meer zelfbeschikkingsrecht over hun vermogen. Op federaal vlak werd de eerste stap gezet voor deze regeling en wij volgen nu met de tarieven.

We schatten in dat het over 10 tot 12 miljoen euro gaat. Dat is een budgettaire inschatting.

Ik wil voor alle duidelijkheid zeggen – en de heer Vande Reyde heeft daar in de vorige vraag ook al naar verwezen –, dat ik op elk moment de discussie over die erfrechten wil voeren. Dat is zeer boeiend, maar over erfrechten bestaan zeer uiteenlopende principiële standpunten. Dat is goed, laat ons het debat daarover voeren. Het gaat van 0 tot 100 procent, de twee uitersten. Naast de principiële standpunten, heb je bovendien de budgettaire beperkingen die we in de gaten moeten houden. Die twee moeten worden meegenomen in de discussie. Ik denk dat in het erfrecht nog wel een aantal ingrepen mogelijk zijn, maar het zal moeilijk zijn om daarover een gezamenlijk standpunt te vinden. Als we dat dan ook nog budgettair moeten inpassen, dan is dat helemaal een uitdaging.

We moeten op het gebied van fiscaliteit hoe dan ook altijd heel erg opletten dat we niet te veel ingewikkelde ‘koterijen’ bijplaatsen. We moeten daar heel voorzichtig in zijn. Ik denk dat we het ongeveer eens zijn over het kader van de discussie. Hoe we die discussie juist zullen invullen, is een heel andere vraag.

De heer Schiltz heeft het woord.

Ik wil de minister graag bedanken voor de invoering van deze regeling.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.