U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Segers heeft het woord.

De afgelopen weken waren we allemaal ontzet over de zaak Chovanec, waarbij een Slowaakse man na hardhandig optreden van de politie stierf in een cel. Dat zette ons land in rep en roer. Daarbij kwam minister-president Jan Jambon onder de vuur te liggen voor zijn rol in de zaak als toenmalig federaal minister van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek kwam aan het licht na onderzoeksjournalistiek van Het Laatste Nieuws en onder andere de VRT NWS-redactie. Op Twitter werd door verschillende politici van de partij van de minister-president en andere partijen zwaar uitgehaald naar de journalisten van de VRT NWS-redactie.

Op Twitter zag ik dat huidig regeringscommissaris van de VRT, Rudi De Kerpel, een tweet likete met daarin de idee dat de dotatie van de VRT maar moet herbekeken worden, lees ‘gereduceerd’, naar aanleiding van de berichtgeving van de VRT in de zaak Chovanec. Hij vond dat ‘leuk’. Ik zag dat passeren en stelde mij daar toch heel wat vragen bij. Ik vroeg me af of dit wel de rol van de regeringscommissaris van de VRT is.

Minister, wat is uw reactie op de uiting van de regeringscommissaris over de herziening van de dotatie aan de VRT, ook al is het maar in een tweet? Bent u al in gesprek gegaan met de regeringscommissaris over dit incident? Zo ja, wat was de uitkomst? Zo neen, plant u een gesprek? Er zijn toch wel wat deontologische regels en codes van public governance. Vindt u dat de regeringscommissaris zijn boekje te buiten gaat en die overtreedt? Zo ja, welke consequenties koppelt u hieraan?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Het is niet de eerste keer dat we het hebben over een tweet, maar wel de eerste keer over een like van een tweet. Desalniettemin zal ik antwoorden op de gestelde vraag.

Ik geloof uiteraard zeer sterk in de vrijheid van meningsuiting. We leven in een democratische rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen het recht heeft en de ruimte moet krijgen om zijn of haar mening te uiten. Ook de VRT-regeringscommissaris beschikt over dit recht. Maar als regeringscommissaris neemt hij als toezichtsorgaan een neutrale, onpartijdige positie in. Hij stelt met andere worden geen daden die zijn goed- of afkeuring van de organisatie waarover hij toezicht uitoefent, doet uitschijnen, en/of daden die de belangen van de organisatie waarover hij toezicht uitoefent, zou schaden.

Ik ben met de VRT-regeringscommissaris hierover in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek heeft hij benadrukt dat het ‘liken’, het ‘leuk vinden’ van dit specifieke bericht een actie was in persoonlijke naam. Hij heeft zich geëxcuseerd voor de eventuele schade die hij door deze actie zou berokkend hebben. Daarmee is dan ook voor mij deze zaak gesloten.

De bepalingen over de regeringscommissaris of de gemeenschapsafgevaardigde van de VRT zijn vervat in het Mediadecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 betreffende de uitoefening van de opdracht van de gemeenschapsafgevaardigde bij de VRT. Ook het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat een afdeling die de rechtspositie van de regeringscommissaris/gemeenschapsafgevaardigde regelt.

De decretale taak van de gemeenschapsafgevaardigde bestaat er in om er op toe te zien dat de VRT haar activiteiten uitoefent conform de wetten, decreten, besluiten en de beheersovereenkomst. Ik verwacht dat hij die taak uitoefent in alle objectiviteit en met respect voor de organisatie voor wie hij dit werk doet. De VRT-regeringscommissaris heeft tijdens ons gesprek aangegeven dat hij zijn taak op deze manier zal uitoefenen.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, dank u voor uw korte maar toch heldere antwoord. Ik ben er tevreden mee. De link tussen de publieke omroep en de regering, die voor een groot stuk de publieke omroep financiert, is altijd een moeilijk en precair evenwicht. We kennen elkaar in dezen: u en ikzelf zijn er absoluut van overtuigd dat er toch wel een strikte scheiding moet zijn tussen wat een openbare omroep doet vanuit zijn informerende rol, zijn duidingsrol en wat wij als politici daarvan denken. Ik ben blij dat u zo snel mogelijk het initiatief hebt genomen om de regeringscommissaris bij u te roepen om over dit incident te spreken. Ook al is het maar een klein incident, het werkt heel intimiderend op de werkvloer wanneer een regeringscommissaris zegt: ‘Als jullie te kritisch zijn tegenover minister-president Jambon, dan zullen we wel eens kijken naar jullie dotatie.’ De intimidatie die daarin vervat zit, is niet oké en zelfs gevaarlijk. Ik ben zeer verheugd dat u onmiddellijk actie hebt ondernomen, en ook dat de regeringscommissaris zich onmiddellijk heeft geëxcuseerd. De onpartijdigheid, de neutrale positie is absoluut nodig. Ik hoop dan ook dat het bij dit eenmalige feit blijft.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Mevrouw Segers, u noemt dit een incident. Ik vind dat totaal niet. Het gaat hier over een like van een tweet. We moeten dit toch een beetje in perspectief zien. Het is niet zo dat mijnheer De Kerpel in een interview heeft gezegd dat hij vindt dat we de dotatie van de VRT moeten herbekijken. U weet ook hoe snel het gaat op de sociale media. U weet ook hoe rap je daardoorheen scrolt en af en toe eens een ‘like’ geeft. We moeten het in dit perspectief zien.

Daarenboven tweet de heer De Kerpel in eigen naam. Dat is toch ook heel belangrijk. Ik vind dat hij vooral moet worden ‘afgerekend’, tussen aanhalingstekens, op zijn job als regeringscommissaris. Dat doet hij goed.

Ik begrijp uw bezorgdheid, maar we moeten er niet veel meer van maken dan wat het is.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik heb hier niets aan toe te voegen, voorzitter.

Mevrouw Segers heeft het woord.

‘Het was maar een like van een tweet.’ Je zou kunnen zeggen: ‘Is het dat maar?’ Een scrol, enzovoort. Dat kan allemaal zijn. Maar het is niet zomaar een like. Die like heeft breed gecirculeerd, en voor het personeel van de VRT werkt dat intimiderend. Het personeel van de VRT wil er zeker van zijn dat die regeringscommissaris, die waakt over de uitvoering van de opdracht van de VRT en de verantwoordelijkheid ten opzichte van de Vlaamse Regering, in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn taak uitvoert. We gaan er met zijn allen van uit dat dat vanaf vandaag ook zo verder zal gaan.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.