U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

In uw aankondiging over de verdeling van de middelen uit het coronanoodfonds voor de mediasector gaf u aan dat voor onder andere de lokale radio’s een half miljoen euro aan steun werd vrijgemaakt. Die steun kon de geleden verliezen van lokale radio’s deels compenseren, bijvoorbeeld voor teruggevallen advertentie-inkomsten.

De afgelopen maand augustus konden de lokale radiozenders in Vlaanderen een aanvraag indienen voor een bedrag uit het noodfonds van 1.250 euro per lokale radiozender. Daarnaast konden de vier netwerkradio’s ook middelen krijgen uit dat noodfonds. Als we die middelen samentellen, komen we echter uit op een bedrag dat lager is dan de beloofde 500.000 euro: de totale som aan steunmiddelen is beperkt tot 186.250 euro. Ik vraag me af waar het verschil in de rekensom zit.

Waar werd de rest van de beloofde 500.000 euro of 313.750 euro aan gespendeerd? Is het uitgekeerde bedrag in lijn met de vraag vanuit de radiosector en hoe verliepen de gesprekken met vertegenwoordigers uit die sector? Plant u nog andere acties om lokale of netwerkradiozenders te ondersteunen?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

De beloofde middelen voor de radiosector vallen niet lager uit dan wat van in het begin werd voorzien. Ik heb bij aanvang duidelijk gemaakt dat in de verdeling van de 10 miljoen euro uit het noodfonds, de 500.000 euro bedoeld was voor kleinere mediaspelers en freelancers die nagenoeg geen buffer hebben waarop ze een beroep kunnen doen. Meer bepaald heb ik aangegeven dat de Vlaamse Regering 500.000 euro voorziet “voor de ondersteuning van de lokale en netwerkradio-omroepen die door de Vlaamse overheid erkend zijn en voor de ondersteuning van geschreven pers & journalistiek.” Op dat moment was dat zo. We hebben dan nadien nadere beslissingen genomen over de precieze verdeling van die 500.000 euro.

Er is 313.750 euro niet gespendeerd aan de lokale en netwerkradio’s. De helft van deze 313.750 euro, met name 156.875 euro, komt toe aan het Fonds Pascal Decroos en de andere helft aan de spelers van Media.21. Op 28 augustus ondertekende ik twee ministeriële besluiten om deze subsidies toe te kennen.

In samenspraak met het Fonds Pascal Decroos is ervoor gekozen om dit bedrag te besteden aan werkbeurzen voor lokaal journalistiek werk van en door freelance journalisten. De toegekende werkbeurzen zullen betrekking hebben op lokale onderzoeksjournalistieke projecten die een kwaliteitsvolle berichtgeving en duiding beogen.

De leden van Media.21 kunnen een beroep doen op deze middelen met het oog op de aankoop en publicatie van journalistiek materiaal van freelance journalisten, het inschakelen van freelance journalisten voor het begeleiden van jongeren bij het maken van journalistieke producten en het inschakelen van freelance journalisten voor voorbereidend onderzoek.

U vraagt of de radiosector tevreden is met wat zij hebben gekregen. Ik ga ervan uit dat men altijd hoopt op meer. Ik wil er wel op wijzen dat het de eerste keer is, dat ik mij kan herinneren in elk geval, dat er middelen zijn toegekend aan de lokale radio-omroepen. Het is ook de eerste keer geweest dat er een overleg is geweest met alle lokale radio's en netwerkradio’s. Ik heb dat gedaan via Zoom, dat is het handige aan deze periode. Ik had toch het gevoel dat de meeste reacties positief waren. Het zijn er heel wat en ze zeggen ook niet allemaal precies hetzelfde, dat zult u nog weten uit uw vorige job.

Momenteel zijn er geen andere acties gepland voor ondersteuning van deze actoren in de vorm van subsidies. Ik blijf natuurlijk wel in overleg over de noden en vragen van de sector om de leefbaarheid via andere wegen te verhogen als dit haalbaar is en past binnen de beleidsdoelstellingen. Ik zal in de toekomst dus zeker in overleg blijven met de lokale radiosector, want ik vind dat die een boeiende nabije en verbindende rol speelt in onze samenleving. Dat is trouwens ook een belangrijk thema in het kader van de digitalisering van het radiolandschap.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Minister, het is heel helder hoe die verdeling is gegaan van de 313.000 euro. Ik kan me ook wel inbeelden dat in het kader van de relance en begroting waarover de regering momenteel waarschijnlijk aan het discussiëren is, we blijvend aandacht zullen moeten hebben voor de sector die momenteel heel zwaar geïmpacteerd is. Dank u wel.

Mevrouw Segers heeft het woord.

(Slechte geluidskwaliteit)

Minister, dank u wel voor de toelichting. Wanneer voorziet u dat de bedragen zullen worden uitgekeerd? ... (Onverstaanbaar)

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik heb geen bijkomende opmerkingen. Ik heb de vraag van collega Segers niet begrepen.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Ik denk dat mevrouw Segers vroeg wanneer de uitbetaling zou gebeuren. Maar u had gezegd dat het ministerieel besluit ondertekend is, dus ga ik ervan uit dat dat wel snel zal gebeuren.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

We zullen inderdaad zo snel mogelijk die uitbetalingen doen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.