U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, een tweetal weken geleden stonden in verschillende kranten berichten over de stijgende zeespiegel. De University of Leeds en het Deens Meteorologisch Instituut hebben een nieuwe studie over het stijgend zeeniveau gepubliceerd. Daarin staat te lezen dat het zeeniveau tegen het einde van de eeuw wereldwijd met 17 centimeter zal stijgen. Voor onze kust betekent dit in het slechtste geval dat de zeespiegel tegen 2100 1 meter zal stijgen.

Momenteel voert de afdeling Kust van de Vlaamse overheid in het kader van de kustbescherming werken uit in Oostende en in Nieuwpoort. Eerder heeft de afdeling Kust in Wenduine al in twee stammuren geïnvesteerd. Volgens de kranten verzekert de afdeling Kust ons dat die projecten zeker tot 2050 bescherming zullen bieden.

In het verleden zijn in deze commissie al verschillende vragen om uitleg over de kustbeschermingsprojecten gesteld. Deze nieuwe studie nodigt toch uit tot enige reflectie. In 2010 is het project Vlaamse Baaien met tien duidelijke werven gelanceerd. Dit project is in 2017 stopgezet en is opgevolgd door het complex project kustvisie.

Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse Regering de startbeslissing genomen en het startsein voor een onderzoeksfase gegeven. Ondertussen staan we drie jaar verder en we zitten nog steeds in de onderzoeksfase. Als ik de website van het complex project mag geloven, is het definitief voorkeursbesluit pas voor 2024 gepland.

Dat betekent dat het volledige proces zeven jaar zal hebben geduurd en dan moet het nog uitgevoerd worden.

Momenteel loopt het alternatievenonderzoek en begin 2021 zou ook publieke raadpleging kunnen gebeuren.

Minister, zult u, rekening houdende met de nieuwe studie, het volledige project versneld uitvoeren?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Onze Vlaamse kust is zeker een kwetsbare zone. We moeten dan ook de nodige aandacht blijven besteden aan kustveiligheid, zeker gelet op de laatste inzichten inzake de zeespiegelstijging.

U hebt de voorgeschiedenis inderdaad al geschetst, die gaat terug tot 2010. Onze aanpak inzake kustveiligheid is tweeledig. Enerzijds verzekeren we via het Masterplan Kustveiligheid vandaag al de kustbescherming. Anderzijds zetten we via het complex project Kustvisie in op de zeewering van de toekomst.

U kent beide plannen, ik denk dan ook niet dat ik daar in detail moet op ingaan. U vraagt of ik de nieuwe studie ken die u hebt geciteerd en of er een versnelde aanpak moet gebeuren. Onze administratie volgt de wetenschappelijke publicaties op de voet op en wordt daarin bijgestaan door studiebureaus. Er is ook telkens een terugkoppeling naar de klimaatexperten. Zij kennen wel degelijk deze publicaties. Uw bezorgdheden zijn ook de onze. De klimaatverandering zal de zeespiegel verder doen stijgen en daar moeten we ons verder op voorbereiden, niet alleen voor de kust, maar ook voor het hinterland.

In de studie waar u naar verwijst, wordt een zeespiegelstijging van 1 meter geschetst tegen 2100. Vanuit het voorzorgprincipe gaan we uit van een zeespiegelstijging van zelfs 3 meter. Wij gaan dus nog verder dan de voorliggende studie. Wat dat betreft, denk ik dat beide plannen, het Masterplan Kunstveiligheid en het project Kustvisie, hun rol kunnen spelen. Het zijn allemaal ingrijpende plannen maar we zien en horen steeds meer dat het absoluut noodzakelijk is. We gaan daarbij niet over een nacht ijs maar het moet natuurlijk vooruit gaan. Ik kan alleen beamen wat u zelf hebt gezegd, namelijk dat we daar verder moeten blijven aan werken en alle mogelijke wetenschappelijke studies ter harte moeten nemen.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Minister, ik dank u dat u deze bezorgdheid deelt. Het probleem is natuurlijk dat het een redelijk langzaam proces is dat niet met het blote oog te zien is en dat sommigen nog altijd niet wakker liggen van de stijging van de zeespiegel. Nochtans ligt een heel stuk van Vlaanderen slechts enkele meters boven het zeenniveau. Daarnaast moeten we er ook bij stilstaan, zoals u zelf ook zei, dat de Noordzee ook landinwaarts binnenstroomt via de Schelde en dat de getijdenwerking een impact heeft tot in Gent. Het hele hinterland zal deze stijging van de zeespiegel dan ook voelen.

Minister, u weet intussen dat ik van mijn provincie en van de kust hou, maar zoals eerder gezegd, gaat het hier niet over een West-Vlaams probleem maar een probleem van heel Vlaanderen dat dringend een oplossing vraagt.

De start van het project dateert van 2010 en er zal ten vroegste in 2024, wanneer de plannen niet veranderd zijn, een besluit zijn. Dan moeten de nodige budgetten worden uitgetrokken en moeten de plannen worden uitgevoerd. 2050 lijkt me dan ook redelijk dichtbij. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat de klimaatopwarming voor grote weersveranderingen zal zorgen en dat we zeker moeten klaarstaan voor we letterlijk met onze voeten in het water staan.

We moeten daar versneld werk van maken, maar het belangrijkste punt dat u meegegeven hebt, minister, is dat u er ook wel mee bezig bent en dat u dat zeker heel nauw opvolgt, al de verschillende studies over de klimaatverandering. Mijn vraag is dus nogmaals – maar ik heb het antwoord eigenlijk al gehoord – om er zeker de nodige aandacht, de nodige budgetten en het nodige werk in te stoppen, om ervoor te zorgen dat onze mooie kust beschermd blijft tegen de stijging van de zeespiegel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.