U bent hier

Commissievergadering

donderdag 17 september 2020, 13.50u

Voorzitter
van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
3114 (2019-2020)

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een vraag om uitleg over de multimodale verkeersinformatie. Tijdens de plenaire vergadering van 8 juli 2020 heb ik een tweet van verkeersanker Hajo Beeckman aangehaald. In die tweet heeft hij gesuggereerd dat we misschien moeten overwegen de fiets een plaats in het verkeersbulletin op de radio te geven. Ik heb tijdens de plenaire vergadering gesteld dat we de fiets positief moeten stimuleren en met vlotte verbindingen en niet met files moeten associëren. In de basisidee verkeersinformatie aan fietsers aan te bieden, zit misschien wel muziek.

Op de website van het Vlaams Verkeerscentrum vinden we nu enkel informatie over de autowegen. Het kan een optie zijn deze site verder uit te bouwen en eventueel alternatieven als het openbaar vervoer en de fiets als suggesties op te nemen. Een andere optie bestaat erin de belangrijkste bovenlokale fietsroutes op een aparte kaart op de website aan te duiden. Als we deze informatie ter beschikking van anderen stellen, zijn de mogelijkheden echt eindeloos.

Als het Vlaams Verkeerscentrum deze data door middel van een open toepassing ter beschikking van softwareontwikkelaars stelt, krijgen we wellicht apps voor fietsers met directe verkeersinformatie, omleidingsopties voor het woon-werkverkeer, aangepaste toeristische fietsroutes enzovoort. De markt zal zeker het werk doen.

Als de Vlaamse overheid voor een multimodaal verkeersbericht zou willen gaan, begrijp ik dat Vias institute hiervoor een app zou kunnen aanbieden die ter beschikking van alle weggebruikers kan worden gesteld.

Het verhaal van het verkeersanker zou wel eens relevant kunnen zijn om een mental shift te verkrijgen. Verplaatsingen gebeuren niet langer automatisch met de auto, maar ook met andere vervoersmodi. We willen daar zeker aan meewerken.

Minister, hebt u plannen om een multimodaal verkeersbericht uit te werken? Welke initiatieven zult u daartoe nemen? Zult u Vias institute de opdracht geven een dergelijke app uit te werken? Welke initiatieven zult u nemen om meer aandacht aan de fiets te geven in de verkeersinformatie in Vlaanderen?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Voorzitter, op de website van het Vlaams Verkeerscentrum staat inderdaad enkel informatie over de autosnelwegen. Dat is ook de kerntaak van het Vlaams Verkeerscentrum. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft op dit ogenblik geen concrete plannen om de berichtgeving tot multimodale verkeersberichten uit te breiden. Aangezien langs onze autosnelwegen geen fietspaden liggen, focust het Vlaams Verkeerscentrum zich daar niet op.

Mevrouw Fournier, uw suggestie is zeker interessant. Het is waardevol dit verder te onderzoeken. Wat dat betreft, hebben we ook contact opgenomen met Fietsberaad Vlaanderen. Fietsberaad Vlaanderen vindt het interessant ervoor te zorgen dat de juiste info bij de juiste gebruiker of fietser terechtkomt. Fietsberaad Vlaanderen denkt veeleer aan informatie over problemen op bepaalde routes, onderbroken bruggen, wachttijden aan de Kennedytunnel, de voetgangerstunnel of bepaalde veeroversteken, bepaalde klimatologische omstandigheden, wegenwerken, manifestaties en dergelijke. In die zin is het aangewezen dat al de verschillende instanties samenwerken en nagaan of ze binnen eenzelfde platform, waar dan alle stakeholders samenzitten, kunnen bekijken welke informatie kan worden vergaard en ter beschikking van de fietsers kan worden gesteld. In die zin zullen we zeker rekening houden met uw suggestie en ook met uw verwijzing naar het Vias institute. We zullen bekijken hoe we dat toekomstgericht verder kunnen uitwerken, want ik ben uw idee zeker genegen.

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Het punt dat we hier telkens proberen te maken, is dat we maximaal naar een modal shift en een combinatie tussen het openbaar vervoer, de fiets en de auto moeten kunnen overschakelen. We moeten fors in autowegen, het openbaar vervoer en de mobipunten investeren. De fiets is hier ook al aangehaald. Die investeringen zijn er ook. Er is voorzien in een budget voor die investeringen.

Daarnaast moeten de mensen snel kunnen kiezen welk vervoersmiddel ze nemen. Als ze ’s morgens opstaan en naar hun werk willen, moeten ze snel kunnen opzoeken of er een defecte trein is, of er een ongeval is gebeurd, of er op de autostrade files staan, of er een staking bij De Lijn is en ook of er door een storm bomen op een fietssnelweg zijn gevallen. Al die informatie moet in een app worden gebundeld.

Zoals we weten, zijn mensen soms een beetje gemakzuchtig. Wanneer we alles op een plateautje zouden kunnen aanbieden, zou dat volgens mij de modal shift bevorderen. In die zin ben ik zeer tevreden met het antwoord dat u mijn suggestie verder zult bekijken en eventueel zult uitwerken. Ik ben dan ook heel hoopvol over de app, de website of wat er ook in de maak mag zijn. Ik dank u voor uw antwoord.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik kan daar niet veel aan toevoegen. We zijn inderdaad volop bezig met de uitrol van de mobiliteitscentrale en met Mobility as a Service (MaaS). We moeten die suggestie daar zeker in opnemen om die modal shift effectief te realiseren.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.