U bent hier

In de kijker

Eindrapport economisch relancebeleid Vlaamse Regering: gedachtewisseling

Eind april besliste de Vlaamse Regering in het licht van een exitstrategie uit de coronacrisis een Economisch adviescomité en een Maatschappelijk relancecomité op te richten. Die moesten respectievelijk maatregelen uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel en de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven in kaart brengen. Het Economische adviescomité bundelde zijn aanbevelingen in een rapport ‘Vlaanderen: welvarender, weerbaarder en wervender’ dat werd voorgesteld op 14 juli. De Vlaamse Regering gaat nu met dit rapport en denkpistes aan de slag en zal een en ander vormgeven in een relanceplan, dat zal sporen met de Septemberverklaring bij de opening van het nieuwe zittingsjaar. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het relancebeleid en het rapport met Koenraad Debackere, voorzitter van het Economisch adviescomité.

Video

Verslag

92 (2019-2020)
Externe sprekers
Koenraad Debackere (voorzitter Economisch adviescomité)
448 (2019-2020) nr. 1
Presentatie Koenraad Debackere (pdf)

Agenda

92 (2019-2020)
Externe sprekers
Koenraad Debackere (voorzitter Economisch adviescomité)
Verslaggever

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.