U bent hier

Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

 Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, mijn vraag gaat over de alarmbelprocedure, die we al kennen van influenza of andere infectieziekten. U hebt mijn vraag daarover al gedeeltelijk beantwoord bij mijn vraag om uitleg over het contactonderzoek, maar ik zou toch graag een stand van zaken horen hiervan. Hoe staat het met de uitrol van het volledige systeem van de alarmbelprocedure bij de huisartsen, om die haarden die zouden kunnen ontstaan, snel te kunnen opsporen? En is daar al een financieringskader voor opgemaakt?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik geef professor Meyfroidt gelijk wanneer hij stelt dat een alarmbelsysteem via de huisartsen een waardevolle bijdrage kan leveren om heropflakkeringen van COVID-19 te beheersen. Op dit moment wordt op federaal niveau een initiatief uitgewerkt dat die alarmbelfunctie wil implementeren via de bestaande COVID-19-barometer. De COVID-19-barometer is reeds beschikbaar als registratie-instrument voor de Vlaamse huisartsen. Uiteindelijk wil de federale overheid die gegevens ontsluiten via Healthdata en Sciensano.

Zowel de financiering van de gegevensregistratie door de individuele huisarts in de COVID-19-barometer als de financiering van de betrokken databronnen is een federale bevoegdheid. Op het federale niveau wordt onderzocht om de registratie door de individuele huisarts in de COVID-19-barometer te vergoeden via het door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) opgezette systeem van de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde. Door dat financieringsmechanisme hoopt men dat de medewerking van de huisartsen om correct gegevens te registreren, verhoogt.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik vernam dat er gisterennamiddag overleg zou zijn geweest met de huisartsen, aangezien zij hadden laten weten dat ze zich niet goed betrokken voelen bij het proces en dat zij ook, zoals ze zeggen, op hun tandvlees zitten. Hoe is dat overleg tussen de huisartsen en het agentschap verlopen? Is dat alarmbelsysteem daar ook aan bod gekomen?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik weet dat er gisteren overleg is geweest met de huisartsen. Mijn adjunct-kabinetschef was daarbij, maar ik heb daar nog geen terugkoppeling over gehad. Ik wil dat wel vragen en u daar zo snel mogelijk over informeren.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Dank u wel, minister. Dat is wel belangrijk, want ik hoor signalen van de huisartsen dat zij nauwer betrokken wensen te worden, en niet alleen de grootste vertegenwoordiging, maar ook verschillende groepen. Ook de alarmbelprocedure is iets waar de huisartsen absoluut bij betrokken zijn. Zij zijn de eerste activator en de eerste personen die daarmee te maken hebben. Ik kijk ernaar uit om meer te vernemen over het overleg dat er geweest is tussen het agentschap en de huisartsen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.