U bent hier

In de kijker

Wijzigingsdecreet mobiliteit

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in, waarbij ze een aantal hiaten in de bestaande regelgeving inzake het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobi-liteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid invult. In dit verzameldecreet brengt ze ook een aantal nieuwe regels in: steden en gemeenten zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven bij snelheidsovertredingen in zones 30 en zones 50, er komen duidelijke voorwaarden voor de (vrije) begeleiding van kandidaat-autobestuurders, de basis wordt gelegd voor een nieuwe hiërarchische indeling van het wegennet, ... De leden van de commissie bespraken het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
2847 (2019-2020)
380 (2019-2020) nr. 4
Bijlage: Presentatie door de minister (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
2847 (2019-2020)
van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
2825 (2019-2020)
van Joke Schauvliege aan minister Lydia Peeters
2915 (2019-2020)

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.