U bent hier

Commissievergadering

dinsdag 14 juli 2020, 13.55u

Voorzitter
van Vincent Van Peteghem aan minister Matthias Diependaele
2733 (2019-2020)
De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Van Peteghem heeft het woord.

Vincent Van Peteghem (CD&V)

Sinds 1 september 2018 bestaat in Vlaanderen de mogelijkheid van een doorgeefschenking. Via deze doorgeefschenking kan men vermogen overdragen aan volgende generaties met een gedeeltelijke vrijstelling van de schenkbelasting. We noemen dat soms ook de erfenissprong. Een van de voorwaarden hierbij is dat de akte van de doorgeefschenking binnen het jaar na overlijden verleend wordt.

De notarissen hebben tijdens de coronacrisis alles in het werk gesteld om iedereen bij te staan en de noodzakelijke zaken te regelen. De ondertekening van niet-dringende akten werd wat uitgesteld. Doordat de deadline het jaar na overlijden is, werd er natuurlijk wel wat tijd verloren om zo’n doorgeefschenking te regelen.

Verschillende lopende termijnen werden reeds verlengd naar aanleiding van de coronacrisis, ook de termijnen om aan de fiscale verplichtingen bij de erfbelasting en registratiebelasting te voldoen.

Ziet u een mogelijkheid om ook de termijn van een jaar bij de doorgeefschenking te verlengen?

De voorzitter

Minister Diependaele heeft het woord.

Minister Matthias Diependaele

Bedankt voor uw vraag. Ik kan daar heel kort op antwoorden.

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden door de COVID-19-crisis sinds midden maart kunnen de notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle fiscale formaliteiten vervullen.

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Deze termijnverlenging is van toepassing op de termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode en op de termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

Ik heb nagevraagd bij mijn administratie of de termijnverlenging ook van toepassing is voor de termijn van een jaar waarbinnen de authentieke akte betreffende de doorgeefschenking moet verleden zijn. Daarop werd bevestigend geantwoord.

VLABEL hanteert momenteel 31 juli 2020 als de referentiedatum voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen. Er geldt dus een algemene termijnverlenging tot en met 30 september 2020.

Het probleem dat u schetst, is dus in die zin ondervangen.

De voorzitter

De heer Van Peteghem heeft het woord.

Vincent Van Peteghem (CD&V)

Dank u, minister.

Dit was een onduidelijkheid die nog niet helemaal uitgeklaard was. U hebt daar een antwoord op gegeven. De periode waarin dat vandaag moet gebeuren, binnen het jaar na het overlijden, is voor vele mensen al heel krap. Dat horen we ook bij de evaluatie van de doorgeefschenking. Misschien moeten we op termijn eens kijken of we deze periode een klein beetje kunnen verlengen, want men moet de overdracht al doen voor men effectief de schenking kan uitvoeren. Het is goed dat ook in dezen de verlening, die ook van toepassing is op de andere verplichtingen, wordt toegepast. Bedankt voor uw antwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.