U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

In januari 2019 ging de Academische Werkplaats Leefklimaat (AWL) van start. De Vereniging Ons Tehuis uit Ieper kreeg de goedkeuring om dit project samen met Universiteit Gent op te zetten. De academische werkplaats schenkt aandacht aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in de residentiële jeugdhulp. Het project verbindt daarbij praktijk, wetenschap en beleid. Er zijn immers drie belangrijke doelstellingen: het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten; het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze activiteiten; het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen op basis van de voornoemde activiteiten.

Na een aanloopperiode was er op 20 september 2019 de kick-off met een inspiratie- en informatiemoment. Korte tijd daarna startte een leer- en ontwikkelingstraject met residentiële jeugdzorgorganisaties van over heel Vlaanderen en over verschillende sectoren heen. In het voorjaar van 2020 waren er nog enkele intervisiemomenten en die worden ook binnenkort nog gepland. Het project loopt dus binnenkort ten einde, minister. Ik had er graag een aantal vragen over gesteld.

Was er ondertussen een tussentijdse evaluatie van dit project? Komt er ook een eindevaluatie of vond die ondertussen al plaats? Wat waren de conclusies?

Hoe worden de bevindingen uit het onderzoekstraject verspreid? Bent u van plan om het project een tweede keer te lanceren zodat andere voorzieningen kunnen instappen in dit leer- en onderzoekstraject?

Overweegt u om dergelijke academische werkplaatsen ook te lanceren in andere welzijns- en/of zorgsectoren?

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Collega, wij voorzien geen formele tussentijdse evaluatie. De voortgang van het project wordt wel opgevolgd via een stuurgroep waarin zowel de initiatiefnemers, de administratie als het werkveld vertegenwoordigd zijn.

Het definitieve eindrapport is voorzien voor het voorjaar 2021. Een opdracht van de academische werkplaats bestond erin om hierrond aan de stuurgroep voorstellen te doen met als doel te kijken hoe bevindingen verankerd en verbreed kunnen worden.

Het project, dat in een eerste fase de klassieke residentiële voorzieningen kon inspireren, werd al verlengd om bijkomend een traject te kunnen organiseren, specifiek voor de voorzieningen die erkend worden voor een beveiligd verblijf en voor de gemeenschapsinstellingen. Dat traject is nu ook lopende.

We zullen op basis van de conclusies kijken naar eventuele vervolgacties. We weten dat er ook in een aantal organisaties geëxperimenteerd wordt met het principe van een academische werkplek. Het lijkt ons een goede eerste stap om de verschillende initiatieven die er zijn met elkaar in contact te brengen om vanuit deze praktijkervaringen na te gaan of we hierrond verder beleid kunnen opzetten.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Dankjewel. Dat was een kort antwoord maar het is duidelijk dat er appreciatie is voor de manier van werken. Kunt u ook aangeven op welke manier de bevindingen of de good practices geïmplementeerd zullen worden in de sector?

We zien dat er verschillende manieren zijn om zaken in de residentiële jeugdhulp te organiseren. Dat hangt af van instelling tot instelling. Het zou goed zijn indien werkwijzen waarvan ondervonden wordt dat ze echt werken en die ook bijdragen tot een positief en veilig leefklimaat ook overal kunnen worden toegepast. Ik ben dus vooral benieuwd naar hoe we de resultaten van de gedane bevindingen kunnen verspreiden.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Ik heb daar geen concreet zicht op, dat moet ik even bevragen.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Ok, dankjewel.  Ik kan in elk geval als voorzitter van Vereniging Ons Tehuis die manier van werken heel sterk aanbevelen, omdat het eigenlijk een samenwerking is tussen praktijk en wetenschap. Op die manier kunnen we het beleid ook wel adviseren. Ik merk dat dat heel goed werkt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.