U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Slootmans heeft het woord.

Minister-president, we vernamen vorige week in de wandelgangen dat Audit Vlaanderen onderzoek voert naar de verdachtmakingen bij de VRT. Dat verscheen eerst in De Standaard. Het onderzoek zou lopen ter attentie van de voormalig directeur Media bij de VRT, Peter Claes. Het zou gefinaliseerd zijn.

Voor wie het zich niet allemaal goed herinnert, het ging over exclusiviteitscontracten voor 250.000 euro die Peter Claes zou geruild hebben voor interessante private vastgoeddeals. Het ging om contracten van 40 miljoen euro met productiehuis De Mensen. Zoals blijkt uit getuigenissen van het directiecollege zou de toenmalige CEO of CFO unilateraal, dus zonder overleg, hebben beraadslaagd.

We weten inderdaad dat u – u hebt dat gemeld in Humo als ik het goed heb – weinig geloof hechtte aan dat laatste, dat ze niet zouden ingelicht zijn, maar dat werd wel geuit door leden van het directiecollege. We weten intussen dat Audit Vlaanderen is overgegaan, niet alleen tot een audit, maar tot een forensische audit. Bij mijn weten is dat nog niet in de pers of in de openbaarheid verschenen. Zo’n forensische audit betekent dat er sprake is van correctionele of strafrechtelijke feiten, zoals corruptie en fraude.

Minister, klopt het – dat is het eerste en belangrijkste – dat het rapport van Audit Vlaanderen gefinaliseerd is? Zo ja, wat zijn de resultaten en conclusies?

Ik voel u al komen, ik zeg het op voorhand, wij weten dat u inderdaad in het kader van het Bestuursdecreet geen details kunt geven over de persoonsgegevens en dergelijke. Maar u kunt ons wel de conclusies en de aanbevelingen geven, zoals beschreven in het charter van het agentschap Audit Vlaanderen. Die informatie zou ons in staat moeten stellen om ervoor te zorgen dat dergelijke feiten zich in de toekomst niet meer voordoen.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Mijnheer Slootmans, ik heb voor uw vraag contact opgenomen met Audit Vlaanderen.

De audit loopt, maar werd nog niet afgerond. Aangezien Audit Vlaanderen bij de uitvoering van een audit geen tussentijdse resultaten vrijgeeft, kan ik u hierover momenteel geen toelichting geven.

Het spreekt voor zich dat ik op uw tweede vraag ook geen antwoord kan geven, gelet op mijn antwoord op de eerste vraag. Ik kan geen informatie geven over dit initiatief.

De heer Slootmans heeft het woord.

Minister, we kunnen u veel verwijten, dat is ook onze taak, maar de onderzoekstermijnen van Audit Vlaanderen behoren daar niet toe, dus ik begrijp het wel. We zullen wat geduld moeten uitoefenen voor de onderzoeksresultaten.

Het is misschien wel veelzeggend dat dat allemaal zoveel tijd in beslag neemt en zolang duurt. Misschien zit er wel degelijk heel wat vlees aan deze zaak. De verdachtmakingen die geuit werden, zijn wellicht het topje van de ijsberg. Ik begrijp dat we die bevindingen pas later zullen vernemen. In die zin heb ik geen bijkomende vraag. Het zal voor na het reces zijn. Ik veronderstel dat de onderzoeksresultaten er dan wel zullen zijn. We zullen u dan opnieuw ondervragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, ik heb geen verdere bedenkingen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.