U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

We hebben het al vaak gehad over het testen en het contactonderzoek. Ik wil uw aandacht toch vragen voor een specifiek probleem dat nog altijd gemeld wordt: de testresultaten laten nog te lang op zich wachten. Het zou toch drie à vier dagen duren voor de resultaten bekend zijn. Volgens Karine Moykens, hoofd van het interfederaal comité, heeft dit te maken met het parcours dat zo’n test aflegt tussen het afhalen en het effectieve testresultaat.

Welke stappen zult u ondernemen om ervoor te zorgen dat de testresultaten sneller beschikbaar zijn en binnen de 24 tot 48 uur aan de desbetreffende persoon kunnen worden meegedeeld?     

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

De organisatie van de COVID-19-testen is een federale bevoegdheid. Het is deze organisatie die bepalend zal zijn voor eventuele vertragingen die worden opgelopen vanaf de testafname.

Aangezien dit een federale materie is, beschikken we niet over alle details van deze procedure. Wel kunnen we hiervan de grote lijnen meegeven: de testanalyse van het COVID-19-virus kan via twee verschillende kanalen gebeuren, namelijk de klassieke klinische labo’s of het federaal platform.

Algemeen kan men stellen dat de testresultaten sneller beschikbaar zijn wanneer men gebruikmaakt van de klassieke klinische labo’s dan van het federale platform. Dat is grotendeels te wijten aan het onderliggende logistieke proces. We hebben daar al eens over gesproken. Na de eerste algemene testfase werd de vraag gesteld – ik denk door de heer Hannes Anaf, maar ik ben het niet meer zeker – of we nu verder structureel van die federale capaciteit zouden gebruikmaken. Ik heb toen gezegd dat we dat niet meer op een structurele manier doen, maar dat we de testen via de klassieke labo’s laten gebeuren omdat daar de tijdsperiode korter is. Dat is ook logisch. Dat is korter bij de mensen in plaats van het hele logistieke proces daarrond.

De klinische labo’s bevinden zich geografisch dichter bij de artsen die de testen afnemen en het resultaat is dan ook meestal sneller gekend door die artsen. De capaciteit in deze klinische labo’s wordt verder opgeschaald.

Testen via het federale platform vragen om logistieke redenen meestal meer tijd tussen de afname en de beschikbaarheid van het resultaat. Hier zijn echter al organisatorische verbeteracties rond doorgevoerd of gepland. Zo werd de frequentie van ophalen van de testen in bijvoorbeeld triagecentra verhoogd. Aanvankelijk werden ook alle stalen verzameld in één dispatchpunt en van daaruit verdeeld over vijf laboratoria. In de nabije toekomst zou gewerkt worden met slechts twee laboratoria. De andere laboratoria gaan in waakstand en worden opnieuw geactiveerd als dat nodig is.

Er wordt ook gewerkt aan een uniformiteit van gebruikte tubes, met de keuze voor een tube die de voorbereidingstijd van de analyse verkort door inactivatie van het virus. Ten slotte is er een continue opvolging van de ‘outliers’ om de problemen te detecteren en waar nodig ook aan te pakken.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Ik begrijp de verschillen tussen het federale platform en de labo’s. Het is goed dat de regering ingezet heeft op de labo’s. Voor de mensen is de snelheid van de resultaten van heel groot belang en ook voor de bestrijding van het virus. Ik zou erop willen aandringen dat u uw autoriteit gebruikt om ook op het federale niveau aan te dringen op zo snel mogelijke resultaten en om dat te stroomlijnen. Voor de mensen die kampen met een gezondheidsprobleem, is het niet belangrijk waar de test gebeurt, maar wel om snel een resultaat te hebben. Ik hoop op een nog vlottere afhandeling op het federale niveau.

Minister, uw autoriteit op het federale niveau … (Gelach)

Minister Wouter Beke

Ik denk dat veel mensen op veel vlakken zitten te wachten op een vlotte afhandeling van een aantal zaken. (Gelach)

Dat denk ik ook.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.