U bent hier

In de kijker

Werking en toekomst De Lijn: gedachtewisseling

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten of mobipunten. Over de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid en het jaarverslag 2019 van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn hielden de leden van de commissie een gedachtewisseling met Marc Descheemaecker en Roger Kesteloot, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal van De Lijn, met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, en met minister Lydia Peeters.

Video

Verslag

86 (2019-2020)
Externe sprekers
Roger Kesteloot (directeur-generaal De Lijn), Marc Descheemaecker (voorzitter van de raad van bestuur De Lijn), Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

86 (2019-2020)
Externe sprekers
Roger Kesteloot (directeur-generaal De Lijn), Marc Descheemaecker (voorzitter van de raad van bestuur De Lijn), Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
2825 (2019-2020)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.