U bent hier

In de kijker

Werking en toekomst De Lijn: gedachtewisseling

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten of mobipunten. Over de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid en het jaarverslag 2019 van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn hielden de leden van de commissie een gedachtewisseling met Marc Descheemaecker en Roger Kesteloot, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal van De Lijn, met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, en met minister Lydia Peeters.

Video

Verslag

86 (2019-2020)
Externe sprekers
Roger Kesteloot (directeur-generaal De Lijn), Marc Descheemaecker (voorzitter van de raad van bestuur De Lijn), Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
380 (2019-2020) nr. 4
Bijlage: Presentatie door de minister (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

86 (2019-2020)
Externe sprekers
Roger Kesteloot (directeur-generaal De Lijn), Marc Descheemaecker (voorzitter van de raad van bestuur De Lijn), Filip Boelaert (secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
van Jos Lantmeeters aan minister Lydia Peeters
2847 (2019-2020)
van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
2825 (2019-2020)
van de Vlaamse Regering, verslag door Lode Ceyssens
380 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.