U bent hier

In de kijker

Eindrapport visitatiecommissie Agentschap Integratie en Inburgering: gedachtewisseling

Minister Bart Somers richtte in september 2019 een visitatiecommissie op die de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft doorgelicht. Over het eindrapport van deze visitatiecommissie wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers, met Bart De Vos, management consultant bij Möbius Business Redesign en met Jo De Ro, algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Video

Verslag

van het Rekenhof
39 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Lieven Tydgat (eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof)
39 (2019-2020) nr. 2
83 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Bart De Vos (management consultant Möbius Business Redesign) en Jo De Ro (algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering)

Agenda

van het Rekenhof
39 (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Hans De Troyer (eerste auditeur Rekenhof) en Lieven Tydgat (eerste auditeur-revisor bij het Rekenhof)
Verslaggever
83 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Bart De Vos (management consultant Möbius Business Redesign) en Jo De Ro (algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.