U bent hier

Vergadering verenigde commissies

woensdag 24 juni 2020, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Voorzitter

In de kijker

Evaluatie Vlaamse Toegankelijkheidsverordening: hoorzitting

De Vlaamse verordening voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen bestaat tien jaar. Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, evalueerde de verordening. De resultaten tonen aan dat die wel sensibiliseert, maar nog niet de verwachte impact heeft op de daadwerkelijke toegankelijkheid van gebouwen. De leden van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen hielden hierover een hoorzitting met Wendy Metten, algemeen directeur van Inter, en met Kathleen Polders, adviseur Toegankelijkheid en Universal Design.

Video

Verslag

81 (2019-2020)
Externe sprekers
Wendy Metten (algemeen directeur Inter) en Kathleen Polders (adviseur Toegankelijkheid en Universal Design)
416 (2019-2020) nr. 1

Agenda

81 (2019-2020)
Externe sprekers
Wendy Metten (algemeen directeur Inter) en Kathleen Polders (adviseur Toegankelijkheid en Universal Design)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.