U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Ampe heeft het woord.

Minister, de zwembaden in ons land blijven nog op slot tot 1 juli. Dat is echt onbegrijpelijk, want door al die chloor en javel in het water is de kans op corona er eigenlijk bijna nul. Ik zeg dat niet, maar de Nederlandse specialist in infectieziekten, professor Hoepelman. Daarom zijn de zwembaden in Nederland al meer dan een maand open, sinds 11 mei. Ze hebben ook heel duidelijke richtlijnen gekregen. De kleedhokjes zijn bijvoorbeeld enkel na het zwemmen ter beschikking en worden na elk gebruik gereinigd.

Nu hoor ik dat de zwembaden bij ons nog geen duidelijke richtlijnen hebben gekregen en mijn vraag aan u is dan ook: wanneer gaat u die richtlijnen aan de zwembaden bezorgen?

Ik wil ook vragen om er bij de Groep van Experten belast met de Exitstrategie (GEES) en de federale overheid op aan te dringen om de zwembaden vroeger te openen, aangezien de kans op corona er nagenoeg onbestaande is.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Een gedeelde ambitie en een gedeelde frustratie, want ik onderschrijf natuurlijk de vraag van de sector om de zwembaden zo snel mogelijk te heropenen. Het is ook zo dat we in ons heropstartplan voor de sportsector, dat we met de Vlaamse Regering hebben opgemaakt en dat de steun gekregen heeft van mijn collega’s in de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, hebben opgenomen dat we de zwembaden zouden heropenen op hetzelfde moment als de andere indoorinfrastructuur. Helaas hebben de GEES en Nationale Veiligheidsraad dat voorstel niet gevolgd.

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de zwembaden pas vanaf 1 juli te heropenen, heb ik de vraag nogmaals herhaald. Ik heb ook geprobeerd om de opmaak van het ministerieel besluit te beïnvloeden, want dat is essentieel. Er zijn de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, maar er is de wettelijke verankering nodig en het omzetten ervan in een ministerieel besluit om ze rechtskracht te geven. Ook daarin ben ik niet geslaagd.

Ik heb de Franse en Duitstalige Gemeenschap gevraagd of ze voorstander blijven van een heropening van de zwembaden. Het antwoord was positief en we hebben ons gezamenlijk gericht tot de GEES. Vrijdag laatstleden is dat nog gebeurd, maar we zijn er niet door geraakt. Men bleef vasthouden aan de genomen beslissing om pas op 1 juli te heropenen.

Dat zijn beslissingen die aanleiding geven tot onbegrip. Vandaag zijn openbare zwemgelegenheden in bijvoorbeeld recreatiedomeinen, waar er geen chloor in het water zit, wel toegankelijk, en mag men erin zwemmen. Dat zijn grote zwemvijvers, waar de controle en de veiligheid veel beperkter zijn dan in een zwembad, waar altijd een badmeester aanwezig is. Men begrijpt dat helemaal niet.

Aanvankelijk was de bezorgdheid vooral gericht op de kleedkamers die mogelijke broeihaarden zouden zijn. Het hoeft echter helemaal niet dat ook de kleedkamers open zijn. Ook in Nederland is men van start gegaan met gesloten kleedkamers. Dat kan dus. De sector is daartoe ook bereid. Dat kan dus geen argument zijn. Ook het gebruik van de douches is niet echt noodzakelijk. Douches zouden aanleiding kunnen geven tot verspreiding via aerosol, namelijk kleine deeltjes in dampen die zouden kunnen fungeren als transportmiddel voor het virus. Ik stel met enige droefheid vast dat we geen doorbraak hebben kunnen realiseren.

Ik heb ook nog een oproep gedaan richting de minister bevoegd voor de uitvaardiging en aanpassing van het ministerieel besluit, minister De Crem. De weerstand is echter gebleven en men wou vasthouden aan de beslissing die is genomen in de schoot van de Nationale Veiligheidsraad.

U hebt het over richtlijnen uitvaardigen naar de sector. We zijn eigenlijk klaar. Al ons huiswerk is gedaan. We hebben protocollen met alle sportfederaties opgemaakt. U kunt die ook checken op de website van Sport Vlaanderen. We waren dus al lang op voorhand klaar. We hebben ook met de zwemsector een protocol uitgewerkt over de heropening van de zwembaden. Via een subwerkgroep werd dit protocol gevoed door verschillende expertorganisaties uit de zwembadsector, zoals het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), de Vlaamse Zwemfederatie en verschillende private en publieke zwembaduitbaters. In dit protocol zijn duidelijke richtlijnen en adviezen opgenomen voor zwembaduitbaters. Dat kan dus het struikelblok niet zijn. We zijn klaar. We zijn goed voorbereid. Zodra het licht op groen wordt gezet, zullen onze zwembaden klaarstaan om opnieuw zwemmers te ontvangen.

Ik had ook nog voorgesteld om de zwembaden te openen voor clubs bij wijze van proef en met gesloten kleedkamers. Naast de badmeester is er dan ook nog een verantwoordelijke aanwezig die kan toezien op het goede verloop. Maar ook die oproep is in dovemansoren gevallen. Toch een beetje frustratie. Ondertussen zijn we nog veertien dagen verwijderd van 1 juli. Ik vrees dus dat men nu helemaal geen gehoor meer zal geven aan onze oproep, wat frustrerend is.

Mevrouw Ampe heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. We stellen allebei vast dat we daar op een muur stoten. Wat ik totaal niet begrijp, is dat er in Nederland wel een wetenschappelijke analyse is van de situatie in het zwembad, hoe het virus er zich beweegt, wat de kans op corona er is. Ik heb dit in België nergens gevonden. In de adviezen van de GEES staat bijna geen enkele wetenschappelijke berekening. Ik vind dat verbijsterend. Ik weet dat u daar ook niets aan kunt doen. Als u daar af en toe contacten hebt, kunt u misschien ook eens aandringen op een wetenschappelijke analyse.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Het feit dat de zwembaden niet open mochten, is op heel veel onbegrip gestuit. We zien dat men ondertussen in alle buurlanden behalve het Verenigd Koninkrijk in het zwembad kan gaan zwemmen. Dat is toch eigenaardig? Wij begrepen ook niet goed waarom de Nationale Veiligheidsraad dit niet eerder heeft toegelaten dan 1 juli.

Minister, de GEES had toch gezegd dat contactsporten ook beter niet konden plaatsvinden? Maar die hebt u dan wel toegelaten. Soms weet ik niet goed wie wat beslist. Het is ingewikkeld, die hele coronacrisis en het beheer ervan. Heeft de Nationale Veiligheidsraad contactsporten toen wel toegelaten? Komt er niet nog een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad in de loop van deze of volgende week? Zo kunnen ze misschien toch nog een weekje vervroegen. Heeft er iemand een idee of de Nationale Veiligheidsraad nog vergadert voor de datum dat het nog nuttig zou zijn om eventueel toch nog iets vroeger te openen? Het is toch te gek. De sector is er klaar voor, laat die zwembaden toch opengaan. Het is voor de mensen nog een extra mogelijkheid tot ontspanning en beweging. In deze sportcommissie kunnen wij daar, denk ik, toch allemaal achter staan.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De vraag naar de timing van de Nationale Veiligheidsraad kan ik niet beantwoorden. U zult meer succes hebben bij uw federale collega’s, zij zijn daar meer van op de hoogte. Ik ben zelf ook al eens verrast geweest door die timing. Plots werd de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad vervroegd, en in andere gevallen werd ze verlaat. U moet daar eens horen.

Er is inderdaad een sterk onderbouwd pleidooi geweest van professor doctor Interne Geneeskunde en Infectieziekten Andy Hoepelman van de Universiteit Utrecht, die advies heeft gegeven aan het Nederlandse exitcomité en die mee aan de basis lag van de beslissing om zwemmen, samen met tennissen en golfen, als eerste sport opnieuw toe te laten in Nederland. Het is daar omgekeerd: daar zijn ze als eerste aan bod gekomen. Wetenschappelijk werd daar aangetoond dat zwemsporten op geen enkele manier te vergelijken zijn met andere indoorsporten en dat er hoogstwaarschijnlijk geen risico’s op besmetting zijn tijdens het zwemmen. Wetenschappelijke inzichten botsen blijkbaar soms tegen elkaar op. Ik vind het heel spijtig dat de zwemsector daar de dupe van is want, laat ons wel wezen, het zal zowat de gezondste sport zijn die je kunt beoefenen. Nu kun je dat enkel in een grote zwemvijver in een recreatiedomein, maar niet in de veiligere omstandigheden van een zwembad of met een zwemclub. Dat is vreemd. Ik hoop dat we allemaal nog meer zullen kunnen genieten van het zwemmen vanaf 1 juli.

Mevrouw Ampe heeft het woord.

Minister, het enige wat ik u nog wil vragen is dat u, indien die Nationale Veiligheidsraad toch nog bijeen zou komen, erop zou aandringen om de zwembaden te openen, aangezien ze toch allemaal klaar zijn voor de start.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.