U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, beste collega’s, mijn eerste vraag betreft de promotie van het binnenlands toerisme deze zomer. Het was lange tijd onzeker wat er mogelijk zou zijn in juli en augustus. Nu hebben we op 3 juni van de Nationale Veiligheidsraad te horen gekregen dat vanaf 8 juni reizen in eigen land opnieuw mogelijk is, en dat ook België vanaf 15 juni zijn grenzen weer opent voor wie binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengenlanden reist. Ondertussen hebben de meeste Europese landen ook beslist om op die datum de controles aan hun grenzen op te heffen. Dat betekent dus dat Vlamingen deze zomer wel degelijk op reis zullen kunnen gaan binnen Europa, en uiteraard ook dat de Europeanen naar Vlaanderen op vakantie kunnen komen.

Toerisme Vlaanderen voorziet in de promotie van Vlaanderen als vakantiebestemming in het buitenland. Minister, aan het begin van de coronacrisis besliste u om die taak te heroriënteren en volop in te zetten op de promotie van binnenlands toerisme. Daarbij werd er eigenlijk van uitgegaan dat dat misschien wel de enige mogelijke vorm van toerisme zou zijn voor deze zomer. Er werd dus een taskforce opgericht om initiatieven hiervoor te ontwikkelen, met als werktitel Vlaanderen Vakantieland 2.0. Er werden recent al enkele acties gelanceerd, zoals de app YouFlanders.

Bij de toeristische sector bestaat de vrees dat, nu de grenzen heropenen, veel Vlamingen, die het misschien wat moe zijn om binnen te zitten na de lockdown, alsnog voor een vakantie in het buitenland zullen kiezen. De sector hoopt toch dat Toerisme Vlaanderen verder voluit blijft inzetten op de promotie van daguitstappen en vakantie in eigen land.

Minister, Toerisme Vlaanderen voerde in mei al onderzoek uit naar de reisintenties van de Vlamingen. Daaruit bleek dat 41 procent de eigen streek en omgeving meer wou ontdekken en dat 34 procent ook in de toekomst vaker in eigen streek op vakantie zou gaan. Toerisme Vlaanderen heeft al gezegd dat onderzoek meermaals te zullen herhalen. Hebt u al zicht op de resultaten van dat onderzoek, in het bijzonder in het licht van de heropening van de grenzen, of hoe denkt u dat te zullen evalueren?

Heeft de heropening van de grenzen een invloed op de plannen van Toerisme Vlaanderen voor de komende maanden? Zal de focus daadwerkelijk blijven liggen op het binnenlands toerisme? Worden er nieuwe initiatieven opgestart met betrekking tot het aantrekken van toeristen uit het buitenland, en ligt de focus daarbij specifiek op onze buurlanden?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Talpe, dank u voor uw vragen. We hebben aan het begin van de crisis inderdaad samen met de toeristische organisaties, maar ook met de provincies, die natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor binnenlands toerisme, de handen in elkaar geslagen om volop in te zetten op dat binnenlands toerisme, temeer omdat onduidelijk was hoe het stond met het buitenland. Dat is nu nog onduidelijk, denk ik. De grenzen zijn wel open, maar de vraag is of de mensen ervoor zullen kiezen om naar het buitenland te gaan. Stel dat men daar ziek wordt, wat gebeurt er dan? Dat weet men niet. Kunnen ze dan terug naar Vlaanderen, hoe zit het met het ziekenhuis enzovoort? Er zijn dus nog wel wat bezorgdheden en nog heel wat vragen. Daarom leggen we samen met de provincies het accent op dat binnenlands toerisme. We doen daar ook een enquête voor. Dat onderzoek wordt elke twee weken uitgevoerd, nog tot eind juni. De bevraging voor de derde golf is ‘zacht’ begonnen op 4 juni, daags na de vergadering van de Veiligheidsraad, met volle rekrutering vanaf 5 juni, de dag waarop het buiten de grenzen reizen volop in het nieuws was. De bevraging werd afgesloten op 10 juni. De resultaten worden eind deze week verwacht.

Dus ik heb zelf nog geen resultaten. Ik kan u wel meegeven dat het ontdekken en appreciëren van de eigen omgeving in wave 3 ongeveer op 45 procent lag van mensen die hier helemaal mee akkoord gaan.

Inzake het heropenen van de grenzen, heeft Toerisme Vlaanderen zich in samenwerking met de provinciale toeristische organisaties de afgelopen maanden vooral gefocust op de promotie van het binnenlands toerisme en de ondersteuning daarvan. Het agentschap heeft in deze periode de contacten met het buitenland behouden. Dat is ook belangrijk want via de contacten met touroperators, reisagenten en transportbedrijven zorgden we ervoor dat ze Vlaanderen top of mind bleven houden. We bleven hen ook informeren over de situatie in Vlaanderen.

De eerste activiteit is de opening van het Ensorhuis op 13 juli. Daarvoor hebben we actief promotie gevoerd in Nederland en Duitsland. De heropening van de Europese binnengrenzen vanaf 15 juni betekent dat Toerisme Vlaanderen de landen die mogen reizen naar Vlaanderen nu weer actief zal bewerken. De doelstelling hierbij is om de bezoekers naar Vlaanderen te lokken voor een vakantie. Het is voor onze toeristische sector noodzakelijk om te kunnen overleven dat het toerisme opnieuw aanzwengelt. Dat geldt voor de souvenirwinkels, hotels en eigenlijk voor alles. De opening van het Ensorhuis op 13 juli is het eerste wat op ons afkomt.

We zullen diverse initiatieven nemen om toeristen uit het buitenland aan te trekken. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk zullen we op korte termijn nog niet actief bewerken om conversie te creëren, gelet op de veiligheidsmaatregelen die daar momenteel nog gelden. We blijven daar wel onze B2B-contacten bewerken en zetten de virtuele conversatie met potentiële bezoekers voort. Van zodra de reiscondities normaliseren, gaan we ook daar een versnelling hoger schakelen.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, de sector zal blij zijn dat u de promotie voor vakantie in eigen land niet loslaat. Daar moeten we verder hard op inzetten. Het klopt uiteraard dat heel wat mensen nog angstig zijn, of er echt voor kiezen om deze zomer in eigen land te vertoeven, van Leut tot Lampernisse, en zelfs nog iets zuidelijker in de Westhoek. Iedereen is welkom. We moeten toch bezorgd zijn om de sector.

Minister, u sprak ook over uw focus op onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Daar komen we straks nog op terug, maar we moeten ervoor zorgen dat onze regels gelijklopend zijn, want anders krijgen we discrepanties met averse effecten, onder andere over de vakantiewoningen.

In onze regio merken we dat de boekingen heel traag op gang komen. Daarover heb ik nog een bijkomende vraag. De sector denkt dat mensen aarzelen om te boeken omdat ze vrezen bij een volgende coronaopstoot hun geld kwijt te geraken. Kan er geen garantiefonds worden uitgewerkt zodat de mensen zonder terughoudendheid kunnen boeken voor een vakantie in eigen land, wetende dat ze een voorschot niet zullen verliezen? Ik wil dit even voorleggen. Ik weet niet of deze mogelijkheid al is besproken voor een vakantie in eigen land.

De laatste enquête was van 10 juni. Ik kijk alvast uit naar de cijfers daarvan over twee weken.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Mevrouw Talpe, minister, bedankt voor de vraag en het antwoord. Ik denk dat het goed is dat we de reisintenties van de Vlamingen van heel dichtbij blijven monitoren, in de eerste plaats gericht op het aanzwengelen van het binnenlands toerisme. Ik kijk dus wel uit naar de resultaten die eind deze week, dacht ik, bekendgemaakt zullen worden, vooral met de huidige wijziging waardoor mensen ook weer naar het buitenland, of toch naar de buurlanden, kunnen reizen. Ik ben benieuwd of dat een impact heeft op de reisintenties van onze Vlamingen.

Wat specifiek de binnenlandse promotie betreft, hebben we tijdens de volledige coronaperiode gezegd dat het belangrijk is daar samen met de provinciale toeristische ondernemers en de kunststeden werk van te maken. Toerisme Vlaanderen neemt daarvan de coördinatie in handen. Ik had er toch nog even een vraag bij: kunt u nog eens concreet toelichten wat er op dat vlak allemaal gebeurd is, los van de opening van het Ensorhuis? Er zijn, denk ik, nog een aantal zaken die wellicht interessant zijn om te weten.

Inzake het binnenlands toerisme, in andere tijden inderdaad de taak van de provincies, hebben we vastgesteld dat de focus op Wallonië een stukje verminderd of weggevallen was. Het was niet altijd duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was. Wat ons betreft en dus tot nader order, is Wallonië een deel van het binnenland en dus ook onderwerp van de binnenlandse promotie. Zijn er op dat vlak ook initiatieven genomen om ook onze Waalse vrienden kennis te laten maken met de vele troeven van Vlaanderen?

Nu de grenzen met de buurlanden weer open zijn, begrijp ik dat het goed is dat we ook weer onze focus verleggen om expliciet promotie te maken naar onze buurlanden toe. Ik dacht dat u onlangs ook een vergadering gehad hebt in het Beneluxparlement. Kunt u daar wat meer duiding bij geven? Hoe is die verlopen? Welke contacten hebt u daar gelegd? Zijn daar ook nog verdere afspraken rond gemaakt? Zijn daar afstemmingen gemaakt? Misschien kan dat even verduidelijkt worden.

De focus op buitenlandse markten is nooit verdwenen, zelfs niet in volle coronacrisis, al was het maar om andere landen correct te informeren over de stand van zaken hier. Kunt u nog eens aangeven wat er in volle coronacrisis concreet gebeurd is en wat we nu, nu de grenzen opnieuw opengaan, op het vlak van concrete promotie opzetten?

Los daarvan zal de internationale concurrentie natuurlijk bijzonder groot zijn, want er zijn heel wat landen die toerisme als een belangrijke economische factor hebben en iedereen wil natuurlijk de toeristen naar zijn of haar land krijgen. Nu al slaan vliegtuigmaatschappijen potentiële klanten met dumpingprijzen om de oren. Dan is het toch wel zaak, denk ik, om daar op een slimme manier partnerschappen mee op te starten. Is er in dezen ook al verdere actie ondernomen?

Dan, een heroriëntering van de middelen is ook een heroriëntering in de tijd. In dat licht wordt het promotieplan van Toerisme Vlaanderen 2020 helemaal overhoop gegooid en omgevormd naar een masterplan, zowel voor 2020 als voor 2021. Kunt u op de langere termijn, dus richting 2021, wat duiding geven bij dat masterplan?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Mevrouw Coudyser, ik stel voor dat u met betrekking tot al die specifieke onderdelen een vraag om uitleg indient. Ik ken dat helaas niet allemaal uit het hoofd. Ik heb duizenden dossiers en ik kan hier geen overzicht geven van alle activiteiten die Toerisme Vlaanderen onderneemt. Ik kan alleen maar zeggen dat het er een pak zijn. Op de website vindt u al een groot gedeelte terug. U kunt daar zeker eens naar kijken. Als u alles zo specifiek wilt opvragen, stel dan gewoon een vraag om uitleg, en dan kunnen we dat voorbereiden.

Mevrouw Talpe, wat uw suggestie betreft, volgen we natuurlijk op wat de virologen ons vertellen. Ze verwachten hier en daar misschien echt lokaal een opflakkering. We volgen dat op, maar het is voorbarig om nu al met Toerisme Vlaanderen tot een groot garantiefonds over te gaan. We doen wat we kunnen, maar u weet dat het helaas gewoon een kwestie van budgetten is.

Onze sector is heel voorzichtig. Er zijn heel veel protocollen, hygiënevoorschriften enzovoort afgesproken. Het is veilig om in eigen land op reis te gaan. Ik denk dat het veel veiliger is hier op reis te gaan dan in het buitenland, want de protocollen en afspraken die alle deelsectoren van de toeristische sector hebben gemaakt, staan op punt. Iedereen is voorbereid.

Overal waar ik kom, probeer ik zeer veel promotie voor Vlaanderen te maken. Ik heb dit weekend al mensen van de kust gezien die twee weken met hun camper in Limburg op vakantie zijn. Ze hebben me verteld dat ze goed naar mij hebben geluisterd en dus in eigen land op reis gaan. Met de vakantie voor de deur hoop ik dat veel mensen echt in eigen land op reis zullen gaan. We zullen dat zeker in de gaten houden, want de virologen zeggen dat de opflakkering vooral lokaal zal zijn. We volgen dat mee op.

Mevrouw Coudyser, ik heb het Benelux-parlement een toelichting gegeven. Ik heb alle vertegenwoordigers heel duidelijk gezegd dat het, zeker met onze buurlanden, evident is dat we naar een gelijk speelveld gaan. Iedereen was het daarmee eens.

Wat de promotie in Wallonië betreft, denk ik dat u een en ander hebt gemist. Toerisme Vlaanderen heeft twee weken geleden een gigantische promotiecampagne in Wallonië naar buiten gebracht. We waren overal aanwezig, in de Franstalige kranten en op de televisie. Ik begrijp niet waar die vraag vandaan komt, maar ik denk dat u dat hebt gemist.

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het delen van de bezorgdheid, maar voor mij is dat geen verrassing. Ik weet dat u daar heel hard voor strijdt.

Ik spreek vaak met mensen in de sector en ik heb al veel tranen in de ogen gezien. De boekingen komen gewoon niet binnen. Om die reden vraag ik om een garantiefonds, want nu de boekingen voor deze zomer beginnen binnen te rollen, is dat echt nodig. Zoals u hebt aangegeven, kunt u dit aan de taskforce meedelen. Zoals u hebt gezegd, is het allemaal een kwestie van budgetten en de toewijzing van budgetten, wat in Brussel wordt beoordeeld.

Nu, ik zou wel zeggen dat de promotie van vakantie in eigen land voor heel wat logiesuitbaters echt een lichtpunt was na een donkere periode. Ik doe dan ook een warme oproep om daar verder op in te zetten. Het is zoals u zegt: het is veilig om in Vlaanderen op vakantie te gaan. Ik wil niemand daarmee ontmoedigen om naar het buitenland te gaan, maar ik doe toch een warme oproep om hier te blijven. Stel dat er een nieuwe opflakkering komt – laat ons hopen van niet – en je bent ver over de grens, dan geraak je misschien niet meer terug naar huis. We hebben hier ook fantastisch mooie plekjes en mooie natuur, niet alleen aan de kust. Van heinde en verre in Vlaanderen en Wallonië: laat ons maar heen en weer reizen, voor mij is dat absoluut geen probleem.

Ik dank u voor uw inzet. Ik hoop dat u onze bezorgdheden meeneemt wanneer u aan tafel zit met de taskforce.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.