U bent hier

In de kijker

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2020: gedachtewisseling

De dienst Diversiteitsbeleid maakt jaarlijks het Gelijkekansen- en diversiteitsplan op van de Vlaamse overheid. Daarin staan de acties van het voorbije jaar en de nieuwe prioriteiten voor het volgende jaar. Ook de cijfers over de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen de Vlaamse overheid komen aan bod. De leden van de commissie wisselden van gedachten over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2020 met minister Bart Somers, met Michiel Trippas, Vlaams diversiteitsambtenaar, met Danny Van Assche, voorzitter van de SERV en met Liselotte Hedebouw van de studiedienst Commissie Diversiteit SERV.

Video

Verslag

79 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Michiel Trippas (Vlaams diversiteitsambtenaar), Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder UNIZO) en Liselotte Hedebouw (studiedienst Commissie Diversiteit SERV)
406 (2019-2020) nr. 1

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

79 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Michiel Trippas (Vlaams diversiteitsambtenaar), Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder UNIZO) en Liselotte Hedebouw (studiedienst Commissie Diversiteit SERV)
van Paul Van Miert aan minister Bart Somers
2528 (2019-2020)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.