U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Pelckmans heeft het woord.

Gustaaf Pelckmans (Groen)

Het loopt allemaal wat door elkaar. Mijn intentie met deze vraag is: ik zou heel graag, en ik denk velen met mij, het stroomschema kennen. Hoe werkt nu eigenlijk zo’n toelating om iets te organiseren? We horen dat de verschillende sectoren daar al heel lang mee bezig zijn, dat de protocollen klaar liggen. U hebt daarnet gezegd dat de protocollen voor de podiumkunsten ondertekend zijn. Maar hoe verhouden al die structuren zich nu eigenlijk tegenover elkaar? Wie moet naar wat luisteren? Ik had heel graag een kort en duidelijk verhaal daarover gekregen. U zegt dat de Veiligheidsraad heel belangrijk is in dezen, maar niet voor alles tussenkomt.

Mijn laatste vraag hebt u al een beetje beantwoord: hoe zit het met de versoepelingen en de implementatie van deze plannen?

Maar laten we ons eerst concentreren op dat schema. Ik daag u echt uit om dat eens goed uit te leggen. De hele sector luistert mee.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Goedemorgen aan heel de sector.

Eigenlijk is het zeer eenvoudig. De Nationale Veiligheidsraad heeft een aantal dingen gezegd: dat kan in die periode en dat kan niet; na 1 september komen er protocollen, sommige al in augustus.

Er is overleg tussen mijn kabinet, de administratie en de sectoren. Er wordt een ontwerp van protocol gemaakt. Dan volgt er een ontwerp samen met de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES). Voor Cultuur is dat meestal Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES. Dan start er een soort interactief proces. De GEES geeft opmerkingen, we gaan terug naar de sector, en komen we op den duur tot een protocol waar én de experten én de sector mee akkoord gaan en dat ik als minister onderteken. Dan gaat het van start.

Er is dus een gesprek met de sectoren. Dan gaan we in overleg met de GEES en komen we hopelijk tot een consensus; tot hiertoe is dat iedere keer al gelukt. Dan teken ik het protocol en het is van kracht. Het wordt dan gecommuniceerd naar de sector, en die kan ermee aan de slag. Het is een tamelijk eenvoudig proces.

De heer Pelckmans heeft het woord.

Gustaaf Pelckmans (Groen)

Ik heb nog een bijkomende vraag. We vernamen begin deze week dat de protocollen rond de film- en televisieproductie zijn afgesloten, waar ook veel mensen van de commissie Media natuurlijk zeer blij mee zijn. Maar tegelijkertijd roept dat ook wel het probleem op van de synchronisatie binnen de sector. U weet dat die sector groot en ruim is, maar toch goed aan elkaar hangt. Er wordt dan toch niet goed begrepen waarom zo’n beslissing veel sneller genomen kan worden dan voor de andere sector. Men heeft mij gewezen op het feit dat de protocollen rond de podiumkunsten eigenlijk ook al heel lang klaar waren, maar dat men daar nog geen duidelijkheid over kreeg. De snelheid en de synchronisatie van de sector is toch iets wat verwarring en wrevel oproept. Ik ga iets duidelijker zijn: de podiummensen vragen waarom een beslissing over een filmset wel kan worden gemaakt, maar voor hen niet.

Er blijft ook nog de heel specifieke vraag voor de bevoegdheden. U hebt daarnet duidelijk het schema gegeven, maar daarstraks wel niet geantwoord – misschien bent u het vergeten – wie er als minister eindverantwoordelijke is, wat de eventsector betreft.

De heer Meremans heeft het woord.

Ik heb toch wel een vraag, voorzitter. Mijn indruk is dat een aantal vragen om uitleg meer gaan over gedachtewisselingen over corona. Moeten wij misschien voor straks de vragen meer beperken tot die gedachtewisseling, want op den duur doen we alles dubbel.

Maar wat de vraag betreft, kan ik alleen maar vaststellen dat de sector ook al zelf met voorstellen komt en hun eigen mensen dus al een aantal maatregelen treffen. Ik vind een aantal zaken dus wel een beetje achterhaald. Dat wou ik toch even meegeven. We moeten toch eens een onderscheid gaan maken in deze commissievergaderingen.

We zijn afgestapt van het systeem van die gedachtewisselingen. Als we dat opnieuw moeten inplannen, zitten we weer met de andere vragen die blijven liggen of ophopen en niet aan bod komen, of zitten er weken tussen. We hebben geopteerd om nu te werken met het systeem van vragen, ook over de exitstrategie. Vorige keer hebben we dan de gedachtewisseling gedaan over het noodfonds, maar dat ging specifiek daarover, waardoor de vragen over de exitstrategie nog aan bod moesten komen. Dat is hoe het verlopen is.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mijnheer Pelckmans, je kunt natuurlijk op elke slak trachten zout te leggen, maar ik heb maandag het protocol voor de filmsector getekend en woensdag dat voor de podiumsector. Daar zit 48 uur tussen, dat is waar, dat zal verschrikkelijk zijn. Maar dan moet men met die verschrikking maar leven. Zoals ik zei, wat Cultuur betreft passeert het allemaal bij mevrouw Vlieghe, en mochten er twee specialisten zijn, had het parallel kunnen gaan. Nu was er 48 uur tussen, het had evengoed omgekeerd kunnen zijn.

Wat de evenementensector betreft: de variatie in de evenementensector is zo breed dat vele zaken onder een aantal dingen vallen. Het economisch aspect valt bij minister Crevits, dat is duidelijk.

Als het culturele evenementen zijn, dan komt het bij Cultuur; zijn het jeugdevenementen, is het bij Jeugd; zijn het sportevenementen, dan komt het bij Sport; is het een evenement in de puur toeristische sfeer, dan zit het bij collega Demir. De Event Risk Management Tool is een tool die door al die domeinen kan worden gebruikt. Minister Demir heeft destijds het initiatief genomen om die Event Risk Manager te initiëren. Dat is gebeurd in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool en een aantal virologen. We zullen van diezelfde Event Risk Manager gebruikmaken voor al die evenementen, zodat er een uniforme transsectorale aanpak is.

De heer Pelckmans heeft het woord.

Gustaaf Pelckmans (Groen)

Eerst wil ik één punt aanhalen. Wat de protocollen betreft: oké, akkoord. Ik heb niet zoveel zout in huis om op alle slakken te leggen. Maar laat ons zeer duidelijk zijn: tot gisteren was dat bij ons in de sector niet bekend. Dat bleef aanslepen, vandaar onze bezorgdheid. Laat ons duidelijk zijn: we zijn blij dat die beslissing werd genomen. Hopelijk kan die nu ook heel snel en goed worden vertaald naar de sector, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

Ik zal het hierbij houden en bij mijn volgende vraag om uitleg een wat langere slotbeschouwing houden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.