U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole 2020

De leden van de commissie zetten de laatste stap in de besprekingen van de begrotingscontrole. Ze hebben kennisgenomen van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies, en stemden in deze vergadering over het ontwerp van aanpassing van de uitgavenbegroting, het ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting, het ontwerp van programmadecreet, én over de bijbehorende amendementen.

Video

Verslag

290 (2019-2020) nr. 6
290 (2019-2020) nr. 15
18-A (2019-2020) nr. 4
18-A (2019-2020) nr. 5
19-A (2019-2020) nr. 6

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen, Hoofdstuk 7/1. Financiën en Begroting (amendementen nrs. 4 t/m 6) Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
18-A (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19-A (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Akteneming van de krachtlijnen van de verslagen van de verschillende commissies (Regl. art. 66,2)
Artikelsgewijze bespreking en stemming

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.