U bent hier

In de kijker

Begrotingscontrole 2020

De leden van de commissie zetten de laatste stap in de besprekingen van de begrotingscontrole. Ze hebben kennisgenomen van de verslagen met de adviezen van de bevoegde commissies, en stemden in deze vergadering over het ontwerp van aanpassing van de uitgavenbegroting, het ontwerp van aanpassing van de middelenbegroting, het ontwerp van programmadecreet, én over de bijbehorende amendementen.

Video

Verslag

290 (2019-2020) nr. 6
290 (2019-2020) nr. 15
18-A (2019-2020) nr. 4
18-A (2019-2020) nr. 5
19-A (2019-2020) nr. 6

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

290 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 1. Algemeen, Hoofdstuk 7/1. Financiën en Begroting (amendementen nrs. 4 t/m 6) Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Philippe Muyters
18-A (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Artikelsgewijze bespreking en stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.