U bent hier

In de kijker

Missing links wegeninfrastructuur: rapport Rekenhof

In 2001 werd een lijst opgesteld van 27 missing links of ontbrekende schakels in het Vlaamse wegennet. Die moesten tegen 2012 afgewerkt zijn, maar dat was in 2019 nog maar voor 9 projecten het geval. Het Rekenhof stelde een rapport op met daarin de oorzaken van de vertraging en aanbevelingen voor de Vlaamse overheid. De leden van de commissie bespraken dit rapport met Hilde Dewicke (Eerste auditeur Rekenhof), met Bert Andriessens (auditeur Rekenhof) en met minister Lydia Peeters.

Video

Verslag

van het Rekenhof
37-B (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Hilde Dewicke (Eerste auditeur Rekenhof), Bart Andriessens (auditeur Rekenhof) en Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
37-B (2019-2020) nr. 2
Presentatie van het Rekenhof (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

van het Rekenhof
37-B (2019-2020) nr. 1
Externe sprekers
Hilde Dewicke (Eerste auditeur Rekenhof), Bart Andriessens (auditeur Rekenhof) en Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)
Benoeming van een verslaggever en bespreking

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.