U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Goedemorgen. Deze vraag sluit uiteraard vrij goed aan bij de vorige vraag, van collega Claes. Ik zal proberen het verbloemend te verwoorden, anders wordt de minister weer een beetje kribbig, heb ik de indruk.

Wat een vooroordelen.

Ze heeft gisteren duidelijk gezegd in de plenaire vergadering dat mijn woorden te hard zijn.

Maar u kunt daar opleiding en vorming voor volgen.

Neen, zij kan misschien opleiding en vorming volgen om mij beter te begrijpen.

Op woensdag 27 mei heeft Agoria een nieuw programma gelanceerd, DigiCoach genaamd, om bedrijven te helpen bij hun digitalisering en hen in contact te brengen met leveranciers van digitale toepassingen. Agoria krijgt daarvoor de steun van zowel de Vlaamse, de Waalse als de Brusselse ministers van Economie, die ook peters en meters zijn van het project.

Concreet bevat het DigiCoach-programma een aantal onlinetoepassingen die gratis ter beschikking worden gesteld aan kmo’s en aan alle bedrijven in het land. Bij de lancering van het project riep Agoria de politieke wereld, werknemers- en werkgeversorganisaties en de privésector op om de digitale transformatie van bedrijven samen te begeleiden en te dynamiseren door deel te nemen aan het programma.

Heet concreet bestaat het DigiCoach-programma uit drie luiken. DigiScan geeft de mogelijkheid aan een bedrijf om zichzelf te evalueren op het vlak van digitale transformatie. DigiSkills geeft de werknemers van een bedrijf inzichten in hun eigen digitale vaardigheden. DigiConnect helpt de bedrijven om op een gestructureerde manier de weg te vinden naar leveranciers van digitale technologie.

Het is al vaak gezegd, maar digitalisering zal een belangrijke rol gaan spelen in de economische relance na de coronacrisis.

Minister, aangezien de aankondiging nogal algemeen is opgesteld, ben ik geïnteresseerd om te weten hoe de samenwerking precies zal verlopen en wat u zelf verwacht van dit project.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik wil beginnen met te melden dat de samenwerking met Agoria rond digitalisering al heel ver teruggaat. Ik heb al wat kilometers op mijn teller en dus ervaring uit het verleden. Vlaanderen heeft heel wat initiatieven gesteund en we appreciëren dat Agoria ook zelf sterk inzet op de verdere digitalisering van Vlaamse bedrijven.

Agoria zal het DigiCoach-programma mee inzetten bij het invullen van zijn rol als dienstverlener binnen een breder consortium van het vernieuwde contract ondernemerschap en innovatieversnelling. Het is de bedoeling dat de Vlaamse Regering dit contract zeer snel gunt. De toewijzing van de aanbesteding heeft inmiddels een positief advies gekregen van de Inspectie van Financiën en een begrotingsakkoord is aangevraagd.

Agoria stelt het DigiCoach-programma ook gratis ter beschikking voor de partners. Hierdoor kunnen intermediaire actoren, zoals de vzw Team Bedrijfstrajecten – de VLAIO-frontoffice (Agentschap Innoveren en Ondernemen) – het DigiCoach-programma meenemen in hun toolbox. Waar nodig en relevant zal VLAIO de DigiCoach-instrumenten ook breder kenbaar maken binnen het VLAIO-netwerk.

Het DigiCoach-programma past dus in onze ambitie om de volgende jaren zo veel mogelijk Vlaamse bedrijven aan te zetten tot de noodzakelijke digitale transformatie.

Het uitvoeren van een maturiteitsscan is dikwijls een eerste stap van een vaak complex proces. Een dergelijke scan draagt bij tot het inspireren en sensibiliseren van ondernemingen. De dienstverleners in het vernieuwd contract ondernemerschap staan samen met onder andere de hogescholen en proeftuinen klaar om de ondernemingen in een volgende stap beter te begeleiden om van hun digitale transformatie een succes te maken.

Via de gratis toegankelijke tool DigiConnect zullen bedrijven voor de uitvoering van hun digitaliseringsproject op een gestructureerde manier beter de weg vinden naar private leveranciers van digitale technologie. Hierdoor kan ook de markt van private aanbieders in Vlaanderen versterkt worden.

Agoria biedt ook een instrument aan om de digitale competenties van medewerkers te screenen, en dat is een goede zaak. Die tool kan mensen aanzetten om bijscholingen te volgen en zou de digitale vaardigheden op niveau kunnen brengen. Men kan immers maar succesvol digitale toepassingen implementeren in bedrijven als de mensen er ook mee kunnen werken. 

Wat mij betreft, zijn de DigiCoach-tools complementair met de plannen om met het VLAIO-netwerk in te zetten op de verdere verspreiding van digitale applicaties in onze kmo’s. We zullen daar ook samen met de partners van VLAIO optimaal gebruik van maken. 

Een voorbehoud, mijnheer Gryffroy: het dossier moet nog goedgekeurd worden door de regering.

Mijnheer Gryffroy, u bent ongetwijfeld een gelukkig man.

Wanneer VLAIO het DigiCoach-programma gratis ter beschikking stelt, waarom moet er dan nog een akkoord zijn van de Vlaamse Regering? Of past dit verhaal binnen een groter geheel dat dan toegewezen zal worden aan Agoria? Of staat dat los van elkaar? Ik denk dat we het over twee verschillende zaken hebben. Voor mij is het even niet duidelijk: ik stel een vraag over DigiCoach en u begint ook nog over een ander programma dat binnenkort door de regering zal worden goedgekeurd.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Dit is een interessante vraag. Ik had onlangs ook een schriftelijke vraag gesteld en uit het antwoord bleek dat de digitaliseringsgraad van Vlaamse bedrijven inderdaad nog beperkt is, zeker voor kleinere bedrijven. In de beleidsnota is de oprichting van een laagdrempelig Digital Experience Labs opgenomen. Dat moet ervoor zorgen dat Vlaamse bedrijven, maar ook bijvoorbeeld lokale besturen, de kans krijgen om te experimenteren met allerlei toepassingen op het vlak van digitale ondersteuning. Wat is de stand van zaken daarvan? Is er al zicht op de concrete uitwerking?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik denk dat ik zelf voor verwarring heb gezorgd, mijnheer Gryffroy. Dat kan gebeuren. Uw luisterend oor zet mij echter onmiddellijk terug op de juiste weg.

Het is zo dat we nu het vernieuwde contract ondernemerschap en innovatieversnelling gaan gunnen. Dat is een heel groot contract dat bepaalt hoe de dienstverlening in de komende jaren zal gebeuren door heel veel partners. Agoria is een van die partners. Ze zullen sowieso een stuk van het contract – ik mag natuurlijk niet op de beslissingen vooruitlopen – gegund krijgen. DigiCoach zullen ze mee inzetten om de opdracht die ze zullen krijgen, uit te voeren. DigiCoach staat echter ook op zichzelf. Ik heb me onzorgvuldig uitgedrukt omdat u vroeg hoe dit zich tot alles verhoudt. Dit zal door Agoria mee uitgerold worden in het kader van de opdracht die ze nog moeten krijgen. Het programma op zich is in orde.

Mijnheer Vande Reyde, er wordt tegen de zomer een oproep voorbereid voor Digital Experience Labs.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Ik was inderdaad eventjes het noorden kwijt, maar nu ben ik terug mee. Het een maakt onderdeel uit van het ander, maar DigiCoach kan ook op zich bestaan. Het is een zeer goed initiatief dat Agoria toepasbaar wil maken voor haar leden. Agoria is geen Vlaamse organisatie, maar werkt ook voor Brusselse en Waalse bedrijven. Ik vind het ook goed dat men werkt op de drie basispunten, zijnde de scan, de skills van de werknemers en nagaan hoe goed men zelf geconnecteerd is met de buitenwereld.

Zoals de heer Vande Reyde zegt, is de digitalisering bij bedrijven nog niet denderend. We kunnen het niet vergelijken met bijvoorbeeld de Baltische Staten. Er is nog heel wat werk en al wat we kunnen doen op dat vlak, is meegenomen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.