U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, de arbeidsmarkt is zich langzaamaan aan het herstellen in de huidige crisis. Laten we hopen dat het daarbij blijft, dat we geen herval moeten meemaken. Ik wil u specifiek vragen of u een zicht hebt op de impact van de voorbije crisis op het al dan niet behalen van het einddiploma, want dat kan natuurlijk ook een impact hebben op onze arbeidsmarkt. Hebt u bijvoorbeeld signalen dat er minder studenten zullen afstuderen? Zo ja, welke impact denkt u dat dat zal hebben op het invullen van de huidige of de nieuwe vacatures? Met andere woorden, is er al dan niet een toenemende wanverhouding tussen de vacatures en het aantal werkzoekenden door toedoen van de coronacrisis, die nog steeds bezig is? Indien dat het geval zou zijn, op welke manier zal de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) dat aanpakken?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Sleurs, eigenlijk hebben we op dit ogenblik nog niet echt een zicht op de impact van de coronacrisis op de studieresultaten of de vroegtijdige schooluitval van jongeren, maar dit is wel een heel belangrijk item. Ik heb vorige week al een aantal zaken aangehaald in mijn antwoord op vraag 2374 van Collega Gennez. Uit de data-uitwisseling tussen VDAB en Onderwijs blijkt dat er tot op vandaag nog geen drastische toename qua vroegtijdig schoolverlaten is. We mogen echter geen victorie kraaien. Anders zou u mij de vraag niet hebben gesteld, natuurlijk. De uitgebreide data over de schoolverlaters voor het schooljaar 2019-2020 zullen immers nog een paar maanden op zich laten wachten.

De ratio tussen het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures is de afgelopen maanden sterk gewijzigd, maar is in mei ook in belangrijke mate opnieuw verbeterd. Het aantal werkzoekenden is in de laatste twee maanden van maart en de eerste week van april sterk gestegen omdat in heel veel sectoren uitzendopdrachten niet werden verlengd. Het aantal nieuwe vacatures is tijdens dezelfde periode ongeveer gehalveerd. Dat heeft een impact gehad op de kansen voor werkzoekenden om werk te vinden. Ook de uitstroom naar werk van werkzoekenden lag in maart en april veel lager dan normaal. In mei zien we echter een licht herstel. Het aantal nieuwe werkzoekenden evolueerde al in april opnieuw naar een normaal niveau. Dat betekent dat we na het initiële jobverlies van voornamelijk uitzendcontracten voorlopig nog geen significante impact op de werkloosheid zien van herstructureringen of ontslagen, al is de verwachting wel dat die zich de komende maanden zal manifesteren.

De vacaturemarkt en de uitstroom naar werk van werkzoekenden daarentegen, herstelden zich in mei. Het herstel was niet volledig tot op het niveau van de periode voor de crisis, maar wel voldoende om de werkloosheid in mei opnieuw te doen dalen. Het blijft afwachten hoeveel personen in tijdelijke werkloosheid nu daadwerkelijk naar hun job zullen kunnen teruggaan of in de werkloosheid zullen belanden. Een eventueel lager aantal afgestudeerde studenten zal voor de arbeidsmarkt niet meteen een probleem stellen, maar nogmaals, dat is koffiedik kijken. Ik hoop daarover in het najaar meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen en u dan ook correct te kunnen informeren.

Wat VDAB betreft, verwijs ik naar het zeer uitgebreide antwoord dat ik vorige week gaf op de vraag van mevrouw Gennez.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw antwoord. De vraag van mevrouw Gennez sluit hier zeker deels bij aan. Ik denk dat het inderdaad een belangrijke problematiek is. Het is inderdaad nog heel vroeg om te zien waar we naartoe gaan, maar ik denk dat het belangrijk is dat men dit goed blijft monitoren, zodat ook de Vlaamse overheid via de kanalen die er allemaal bestaan zeer snel kan inspelen op bepaalde evoluties qua schoolverlaten of vacatures die niet ingevuld raken. Ik blijf dit echter verder opvolgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.