U bent hier

In de kijker

Afschaffing Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld Wonen en geeft advies over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid. Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 en de beleidsnota Wonen 2019-2024 bepalen dat de Vlaamse Woonraad wordt afgeschaft, en wordt vervangen door een proactief stakeholdersoverleg. Inspraak van belanghebbenden zal via een gestructureerde aanpak worden gewaarborgd. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om dit mogelijk te maken. De leden van de commissie bespraken dit voorstel van decreet en namen het bij de stemming aan.

Video

Verslag

324 (2019-2020) nr. 2

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.