U bent hier

In de kijker

Projectoproep zomerscholen: voorstel van resolutie

De Vlaamse Regering lanceerde een oproep om tegen 5 juni projecten in te dienen voor het organiseren van zomerscholen. Kleuters behoren niet tot de doelgroep van deze zomerscholen. De sp.a-fractie en de Groenfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om de doelgroep voor de zomerscholen uit te breiden naar alle leerlingen, en ook om de indiendatum voor deze zomerschoolprojecten te verschuiven naar 15 juni. De leden van de commissie bespraken dit voorstel van resolutie, dat daarna bij de stemming werd verworpen.

Video

Verslag

332 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze vergadering start na afloop van de vergadering van de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en voor Onderwijs

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.