U bent hier

­– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Minister, liefhebbers van oldtimers stelden zich de vraag waarom niet-essentiële verplaatsingen, plezierritten met hun oldtimer, nog niet werden toegestaan. Ze stelden zich die vraag voornamelijk omdat andere activiteiten met een even groot gevaar voor besmetting wel werden toegestaan, zoals rondvaartjes met plezierboten en zelfs sportvliegen. Plezierritjes met oldtimers werden echter niet als dusdanig vernoemd als toegestane activiteit.

Sinds de Veiligheidsraad van gisteren, 3 juni, is het systeem een beetje omgekeerd: in principe is alles nu toegestaan, tenzij wanneer expliciet vermeld wordt dat iets verboden is. Daardoor vervalt ook veel van de actualiteitswaarde van mijn ingediende vraag om uitleg. Ik heb wel nog één bijkomende vraag voor u, minister. Wat was de reden waarom plezierritten met oldtimers tot voor kort nog niet als dusdanig werden opgenomen als toegestane activiteit?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mijnheer Claes, uw vragen zijn inderdaad een beetje ingehaald door de actualiteit en door wat de Veiligheidsraad gisteren heeft aangekondigd.

Wij hadden alleszins ook een aantal vragen gekregen van verschillende oldtimerliefhebbers, waarom zij hun oldtimer niet mochten gebruiken om uitstapjes te doen. Veel stond en viel natuurlijk met het hele verhaal van essentiële verplaatsingen. U verwijst naar een aantal dingen die wel konden, maar die beschouwde men meer als sportgerelateerd. Een ritje maken met de oldtimer werd veeleer beschouwd als een toeristische uitstap en dus niet als sportgerelateerd of als essentieel.

Omdat wij dus een aantal vragen hadden gekregen, hebben we zelf ook een schrijven gericht aan een aantal mensen binnen de Nationale Veiligheidsraad, met de vraag om ook met hen rekening te houden. Maar zoals u al zei, is er inzake vrije tijd en ontspanning met ingang van 8 juni veel meer toegestaan. Eigenlijk is alles toegestaan, behalve wat expliciet verboden is. En dan gaat het over conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli heropend mogen worden. Dat is uiteraard onder voorbehoud van wat straks in het uitvoeringsbesluit zal staan naar aanleiding van deze Nationale Veiligheidsraad. Ik hoop dat we dat morgen mogen verwachten, maar ik vermoed dus dat mensen met oldtimers vanaf 8 juni opnieuw uitstapjes zullen kunnen maken en kunnen genieten van hun hobby.

Voor de rest zijn de vragen inderdaad een beetje achterhaald. We hopen dus dat ze vanaf volgende week maandag allemaal de oldtimer weer uit de garage kunnen halen.

Bedankt voor dat duidelijke antwoord, minister. Ik denk inderdaad dat de meer dan honderdduizend oldtimerliefhebbers die Vlaanderen rijk is, blij zijn dat zij hun hobby weer ten volle kunnen beleven.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.