U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, minister, de Veiligheidsraad heeft beslist dat passagiers vanaf 12 jaar verplicht mondmaskers moeten dragen. Voor de chauffeurs is het niet verplicht, maar wordt het wel gestimuleerd en de meesten dragen er ook een uit voorzorg. Bussen van De Lijn dienen vanwege corona uitgerust te zijn met volledig afgesloten stuurcabines, maar we merken dat dit in de praktijk nog niet overal wordt toegepast.

Mijn collega Bart Claes heeft deze kwestie al aangeklaagd in de plenaire vergadering van 13 mei jongstleden. Zeker in gevallen waarbij de afsluiting niet echt betrouwbaar is, maar ook bij conflictsituaties is het dragen van een mondmasker best nuttig voor de chauffeurs van De Lijn, zeker om het virus niet verder te verspreiden. Het dragen van zo’n mondmasker kan soms echter hinderlijk zijn. Bij chauffeurs die een bril dragen bijvoorbeeld leidt dit vaak tot het aandampen van hun glazen, wat de zichtbaarheid beperkt en dus kan bijdragen tot gevaarlijke verkeersomstandigheden. Een warmtegevoel bij het dragen van een mondmasker kan bovendien leiden tot snellere vermoeidheid.

Minister, zijn er reeds cijfers omtrent het aandeel chauffeurs bij De Lijn dat een mondmasker draagt?

Is er reeds bestudeerd wat de impact is van het dragen van een mondmasker met betrekking tot de verkeersveiligheid?

Indien het dragen van een mondmasker inderdaad zou leiden tot snellere vermoeidheid, wordt er voor de chauffeurs dan een extra rustpauze voorzien?

Zijn al onze bussen en trams van De Lijn en onderaannemers al uitgerust met volledig afgesloten stuurcabines om de gezondheid van de chauffeurs maximaal te waarborgen, zodat ze tijdens het rijden niet altijd een beroep moeten doen op het dragen van een mondmasker?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Mevrouw Ryheul, ik dank u voor uw vragen. Het verhaal van de mondmaskers is al meer dan eens aan bod gekomen.

U vraagt naar het aandeel chauffeurs bij De Lijn dat een mondmasker draagt. Initieel had de Nationale Veiligheidsraad opgelegd dat iedereen ouder dan 12 jaar de mond diende te bedekken, via een mondmasker, een sjaal of ander materiaal. Nadien heeft de Nationale Veiligheidsraad de chauffeurs daarvoor een vrijstelling gegeven. Ik heb geen cijfers over hoeveel chauffeurs op dit ogenblik al dan niet een mondmasker dragen. Dat hangt af van de chauffeurs zelf. Als zij in een afgesloten stuurcabine zitten, hoeven zij hun mondmasker niet te dragen. De chauffeurs hebben wel de richtlijn gekregen dat, indien zij in direct contact komen met reizigers, ze wel het best onmiddellijk hun mondmasker opzetten.

Op de belbussen hebben de chauffeurs meer contact met de reizigers. Als ze in contact zijn met de reiziger, moeten ze hun mondmasker dragen. Een compartimentering is daar niet echt mogelijk.

U vraagt of er reeds werd bestudeerd wat de impact is van het dragen van een mondmasker op de verkeersveiligheid. We hebben geen weet van een concreet onderzoek naar het effect van mondmaskers op de verkeersveiligheid, bij chauffeurs van De Lijn of bij andere mensen die zich in het verkeer begeven. Op een bepaald moment is er door de vakorganisaties evenwel aangehaald dat een aantal mensen klachten hadden dat ze zich niet goed voelen als ze gedurende lange tijd een mondmasker dragen. Daarom is het voorstel gekomen om voor die compartimentering te zorgen. Zo kunnen chauffeurs hun masker afzetten wanneer zij volledig afgesloten zitten van de reizigers.

De Lijn voert momenteel een eigen risicoanalyse uit, via haar externe preventiepartner IDEWE. Zodra er daarover meer duidelijkheid is, zullen we daarover meer gegevens hebben. Het wordt dus alleszins opgevolgd, maar een echte studie over de impact van het dragen van een mondmasker op de verkeersveiligheid is op dit ogenblik niet aan de orde.

U vraagt of er een extra rustpauze kan komen, omdat het dragen van een mondmasker tot een snellere vermoeidheid kan leiden. Op dit ogenblik is er geen bewezen verband of een objectieve relatie tussen het dragen van een mondmasker en vermoeidheid. Bovendien kan de chauffeur afgesloten zitten van de reizigers en daardoor zijn mondmasker uitdoen. Daarom denken we dat een extra pauze momenteel niet aan de orde is. Er zijn dus geen extra rustpauzes voorzien voor chauffeurs die hun mondmasker willen blijven dragen. Men moet daarbij het gezond verstand laten zegevieren. Men kan de mondmaskers afdoen, als men zich daar niet 100 procent goed bij voelt. 

Alle bussen van De Lijn zijn sinds 18 mei 2020 uitgerust met een folie die de zone van de stuurcabine afschermt van het reizigersgedeelte. Alle trams van De Lijn beschikken ook over een afgeschermde stuurpost. Dit wil zeggen dat alle chauffeurs afgescheiden zitten ten opzichte van de reizigers. Chauffeurs kunnen dus hun mondmasker afzetten. 

We hebben ook nog eens navraag gedaan bij de Belgische Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (FBAA). Zij hebben bevestigd dat ook alle exploitanten of pachters van De Lijn intussen de nodige afscherming van de stuurcabine hebben aangebracht. Daar gelden dus dezelfde regels als bij de andere bussen en trams van De Lijn.

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Minister, wordt er reeds nagedacht om op langere termijn een coronastrategie te ontwikkelen? Als er in de herfst opnieuw een opflakkering van het virus komt, zal er absoluut nood zijn aan een bredere teststrategie. Welke initiatieven worden nu al genomen om daarop te anticiperen en wordt er op regelmatige basis in voldoende testen voorzien voor de chauffeurs van De Lijn?

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Ik heb vorige week in de plenaire vergadering al aangegeven dat we voor de langere termijn bestekken aan het bekijken zijn om in de trams en bussen elementen die veel worden gebruikt, zoals de bellen, maar ook de handvaten, met een bacteriewerende folie te bedekken zodat het risico op besmetting drastisch wordt verlaagd. Daarover wordt binnen De Lijn nagedacht en ook over wat men daarrond in de toekomst nog verder kan doen. Op grote schaal testen zal voor iedereen gelden. Dus dat moet niet zozeer binnen De Lijn zelf gebeuren. Natuurlijk is het zo dat als mensen zich ziek melden, men de door de gezondheidszorg uitgerolde procedure moet volgen, maar dat geldt voor alle organisaties en dus ook voor De Lijn.

Binnen De Lijn zelf kijken we dus ook hoe we toekomstgericht op een aantal elementen kunnen inzetten. Daarvoor kan ik u verwijzen naar wat er al is toegelicht in de plenaire vergadering van vorige week woensdag. 

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Bedankt, minister, voor uw duidelijke antwoord. Vlot en veilig naar het nieuwe normaal is de slogan van De Lijn. Omdat meten ook weten is, minister, zou ik wel willen pleiten voor een duurzame teststrategie voor de chauffeurs van De Lijn. Tenslotte draagt De Lijn als bedrijf naast veiligheid ook comfort hoog in het vaandel. Dit betreft niet alleen het comfort van de passagiers, maar ook van de chauffeurs.

Daarom zou ik willen vragen dat daar in de volgende warme en droge zomermaanden voldoende aandacht aan zou worden besteed.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.