U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Vanryckeghem heeft het woord.

Door de huidige coronacrisis zouden we al bijna vergeten dat ons nog een andere crisis te wachten staat: de brexit. Onder meer door de huidige coronacrisis lijkt de brexit meer en meer af te stevenen op een heuse no-dealbrexit, wat een ramp zou betekenen voor vele van onze Vlaamse ondernemers, en vooral – mag ik even chauvinistisch zijn? – voor onze geliefde West-Vlaamse ondernemers.

Nu heel wat ondernemers de zware lasten moeten dragen van de coronacrisis en nog heel wat tijd nodig zullen hebben om deze te boven te komen, is het niet wenselijk dat ze daarbij nog extra lasten zullen moeten dragen van een eventuele no-dealbrexit. Zeker voor West-Vlaanderen zou dit er absoluut niet goed uitzien.

We weten dat de Vlaamse Regering al heel wat werk heeft verricht om zowel de brexit als de coronacrisis zo draaglijk mogelijk te maken voor onze Vlaamse ondernemers. Maar de inspanningen voor het opvangen en sensibiliseren van ondernemers en bedrijven in het kader van een eventuele no-dealbrexit dreigen momenteel wat naar de achtergrond te verdwijnen.

Minister, op welke manier combineert de Vlaamse Regering de voorbereiding op de brexit met de aanpak van de coronacrisis? Welke extra steunmaatregelen nemen u en de Vlaamse overheid om de ondernemers te ondersteunen voor een combinatie van de huidige COVID-19-crisis en een eventuele zware brexit, in het bijzonder voor de West-Vlaamse ondernemers? Welke maatregelen neemt de Vlaamse Regering momenteel om de Vlaamse ondernemers te blijven sensibiliseren voor de gevaren en gevolgen van een eventuele zware brexit?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, collega Vanryckeghem, eerst en vooral omdat u uw vragen altijd zo kort en bondig stelt. Dat is een kunst in het leven. Dat maakt het mij ook gemakkelijk.

Dat is mijn handelsmerk.

Minister Hilde Crevits

Ja, dat begint mij inderdaad op te vallen. Ik zal ook proberen efficiënt te antwoorden.

U weet dat er een Vlaams herstelplan is in het kader van corona. Dat kan onze ondernemers natuurlijk ook helpen in het kader van de brexit. Die brexit zorgt voor een enorme bijkomende uitdaging, waar ik ook wel eens van wakker durf te liggen.

In februari dit jaar nam de Vlaamse Regering positie in over het toekomstig partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zoals u weet, wil de Vlaamse Regering, samen met alle andere partners binnen de Europese Unie, een no-deal vermijden.

Deze week startte de vierde onderhandelingsronde. We hechten heel veel belang aan het akkoord met betrekking tot de handel in goederen om invoertarieven en quota’s te vermijden, aan het realiseren van een gelijk speelveld om oneerlijke concurrentie te vermijden en aan de rechtmatige eisen van onze vissers om toegang tot de Britse wateren en voldoende visquota te behouden.

Eind juni wordt een heel belangrijk ijkpunt. Tegen dan moeten de EU en het Verenigd Koninkrijk beslissen om de onderhandelingsperiode al dan niet te verlengen na 31 december 2020. Premier Johnson heeft al meermaals aangegeven dat het Verenigd Koninkrijk geen verlenging zal aanvragen. Als een van de partners dat niet wil, dan zal die transitieperiode officieel aflopen eind 2020, onafhankelijk van het feit of we een akkoord hebben of niet.

Alle maatregelen om bedrijven te steunen en te helpen, blijven van toepassing. Ik verwijs hierbij naar de recente beslissing om 1 miljoen euro EFRO-middelen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) te voorzien voor West-Vlaamse initiatieven.  

Uiteraard treft de brexit niet alleen West-Vlaanderen. Er lopen op dit ogenblik ook communicatie- en informatiecampagnes.

Vorige week kwam de Europese Unie met een nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting, met inbegrip van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Die voorstellen moeten de Europese Commissie toelaten om de crisis aan te pakken en de plaats van Europa in de wereld te bevestigen en te versterken.

In een eerste reactie op de voorstellen van de commissie vraagt Vlaanderen specifieke aandacht voor de brexituitdaging, uiteraard ook in West-Vlaanderen. De Federale Regering en de andere deelstaatregeringen delen dit standpunt. We zullen dit standpunt ook hernemen in de toekomst.

Wat doen we nu? Er hebben al een aantal campagnes van Vlaanderen gelopen. Er werden ook heel wat overlegmomenten met federaties en individuele bedrijven georganiseerd. VLAIO en Flanders Investment & Trade (FIT) blijven onze bedrijven sensibiliseren over de gevolgen van de brexit en hoe men zich hierop kan voorbereiden. Er zijn ook informatiesessies voor intermediairen, zoals boekhouders, accountants, bedrijfsorganisaties en financiële instellingen.

Als zou blijken dat de transitieperiode niet verlengd wordt en het risico op een no-deal toeneemt, dan zullen we een tand moeten bijsteken. Maar ook als er een akkoord uit de bus komt, collega’s, moet er bijvoorbeeld heel veel aandacht besteed worden aan de Vlaamse exporteurs. In elk scenario zullen zij vanaf 1 januari 2021 te maken krijgen met een nieuwe douane- en voedselveiligheidsrealiteit. Dat zal gepaard gaan met nieuwe procedures. Dat is dan weer bijzonder relevant voor onze havens, die daar als eerste mee geconfronteerd zullen worden.

Collega Vanryckeghem, het is dus op dit ogenblik allemaal heel precair. Eind juni wordt een belangrijk ijkpunt. Ik hoop er dan wat zicht op te krijgen of we effectief naar een no-deal gaan dan wel of er toch een onderhandeld akkoord uit de bus kan komen. Dat laatste zou voor iedereen het beste zijn. We blijven dus alles op alles zetten om tot een onderhandeld akkoord te komen.

De heer Vanryckeghem heeft het woord.

Dank u wel, minister, voor uw duidelijke uitleg. U bevestigt wat ik al dacht: dat er via diverse instanties al heel veel werk verricht werd hiervoor. Maar ik ben er zeker van dat deze problematiek in deze commissie nog heel vaak ter sprake zal komen. We zullen dit alleszins op de voet blijven volgen. Dank u wel voor uw vele inspanningen hiervoor.

Ik wil nog vermelden dat er volgende week dinsdag een brexitcommissie gepland staat met de minister-president. Wordt dus zeker vervolgd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.