U bent hier

In de kijker

Noodfonds Vlaamse Regering: gedachtewisseling

De coronacrisis en de bijbehorende inperkende maatregelen hebben een grote impact op het Vlaamse culturele leven: theatertournees werden afgelast, optredens konden niet doorgaan, culturele centra moesten hun deuren sluiten, kunstenaars vielen zonder opdrachten, ... Ook kinderen en jongeren ervoeren heel wat veranderingen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk, ... De Vlaamse Regering heeft een noodfonds in het leven geroepen om in tal van sectoren de ergste noden te kunnen ledigen. De leden van de commissie wisselden met respectievelijk minister-president Jan Jambon van gedachten over de besteding van de gelden uit dat noodfonds voor de cultuursector, en met minister Benjamin Dalle over de besteding van die gelden voor de jeugd- en mediasectoren.

Video

Verslag

75 (2019-2020)
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management)
402 (2019-2020) nr. 2
76 (2019-2020)
Externe sprekers
Benjamin Dalle (Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media)
402 (2019-2020) nr. 3

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

75 (2019-2020)
Externe sprekers
Jan Jambon (minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management)
Verslaggevers
Filip Brusselmans en Gustaaf Pelckmans

11:00 uur

76 (2019-2020)
Externe sprekers
Benjamin Dalle (Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.