U bent hier

In de kijker

Mobiele mantelzorgwoningen: conceptnota

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis of in de eigen omgeving blijven wonen, ook als ze nood hebben aan bijkomende zorg en ondersteuning door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. Die bijkomende zorg wordt in veel gevallen gegeven door mantelzorgers, namelijk dichte familieleden zoals kinderen of ouders. Hiervoor kan een tijdelijke woning bij een bestaand gebouw worden geplaatst, een zogenaamde mobiele mantelzorgwoning. Het is vandaag echter niet duidelijk wat voor de plaatsing van zo’n woonunit toegelaten is of niet. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om de regelgeving te vereenvoudigen. De leden van de commissie wisselden in dit verband van gedachten met Dirk Heylen, Ingrid Adriaensen en Leen Beke van het Kempens Woonplatform, met Els Devriendt van het woonzorgcentrum De Liberteyt Gent, met Nils Vandenweghe en Jul Geroms van de Vlaamse Ouderenraad, en met Dirk Luyten, zelfstandig beleidsadviseur studio beleid.

.

Video

Verslag

72 (2019-2020)
Externe sprekers
Dirk Heylen (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)), Ingrid Adriaensen (‘Living & Care lab’ (LiCalab)), Els Devriendt (stafmedewerker Zelfstandig Wonen, Departement Ouderenzorg Stad Gent), Nils Vandenweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad), Jul Geeroms (Vlaamse Ouderenraad) en Dirk Luyten (zelfstandig beleidsadviseur studio beleid)
156 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
Dirk Heylen (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)), Ingrid Adriaensen (‘Living & Care lab’ (LiCalab)), Els Devriendt (stafmedewerker Zelfstandig Wonen, Departement Ouderenzorg Stad Gent), Nils Vandenweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad), Jul Geeroms (Vlaamse Ouderenraad) en Dirk Luyten (zelfstandig beleidsadviseur studio beleid)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.